Українська мова Заболотний 5 клас

Українська мова Заболотний 5 клас

Название учебника: Українська мова Заболотний 5 клас
 
Автор: Заболотний О. В., Заболотний В. В.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі п’ятикласники і п’ятикласниці
ВСУП
Значення мови в житті суспільства. Українська мова -державна мова України
1. Мовлення і спілкування
2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів
3. Читання мовчки
4. Текст. Речення. Слово
5. Істотні ознаки тексту. Тематичні речення та план тексту
6. Типи мовлення
7. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета
8. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова
9. Пряме й переносне значення слова
10. Синоніми
11. Антоніми
12. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини
13. Омоніми
14. Пароніми
15. Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія»
16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
17. Основа слова та закінчення. Змінні й незмінні слова
18. Корінь слова. Спільнокореневі слова та форми слова
19. Префікс і суфікс
20. Письмовий твір-опис предмета в художньому стилі
21. Орфограми в значущих частинах слова
22. Написання префіксів пре-, при-, прі-
23. Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»
24. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі
25. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні
26. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі
27. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв
28. Склад. Наголос
29. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок
30. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі
31. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених е, и в коренях слів
32. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних
33. Спрощення в групах приголосних
34. Чергування голосних звуків
35. Чергування приголосних звуків
36. Чергування у – в, і – й
37. Есе
38. Правопис префіксів з- (зі-, с-), роз-, без
39. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення
40. Сполучення букв йо, ьо
41. Уживання апострофа
42. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму
43. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних
44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних
45. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»
46. Усний твір-роздум
47. Словосполучення
48. Речення, його граматична основа
49. Види речень за метою висловлення. Окличні речення
50. Письмовий твір-роздум у художньому стилі
51. Додаток
52. Означення
53. Обставина
54. Речення з однорідними членами
55. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму
57. Звертання
58. Вставні слова
59. Лист
60. Складне речення
61. Кома між частинами складного речення
62. Адреса
63. Речення з прямою мовою
64. Діалог
65. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»
66. Лексикологія
67. Будова слова й орфографія
68. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
69. Синтаксис і пунктуація
Орфоепічний словничок
Словничок наголосів
Словничок синонімів
Перевір себе. Скорочені відповіді до вправ

27-06-2018, 15:01 3 165