Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас

Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас

26.06.2018 - 10:38 1 054 0
Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас
Зміст Читати онлайн Завантажити
A KOMMUNIKÁCIÓ
A NYELV ÉS A BESZÉD
A SZÖVEG
A beszéd és az írás összehasonlítása
A beszéd célja és címzettje
A MONOLÓG ÉS A PÁRBESZÉD
A helyes beszéd tartalmi és formai követelményei
A társadalmi érintkezés szabályai
A beszéd témája és mondanivalója
Közlésfajták a szövegben
A stílus fogalma. Stílusfajták a közlésben
Témazáró
NYELVTAN
A nyelv jelentősége a társadalom életében
Anyanyelvünk a magyar nyelv
A SZÓFAJOK
Az ige
A főnév
A melléknév
A számnév
A névmás
A VISZONYSZÓK
A névelő
Az igekötő
A kötőszó
Témazáró
HANGTAN
Írás. Helyesírás. Helyes ejtés
Mi a hang?
A beszédhangok képzése
A hang és a betű
Az ábécé
A régies és az idegen betűk
A magánhangzók
A rövid és a hosszú magánhangzók
A magas és a mély magánhangzók
A hangrend
A magánhangzók illeszkedése
Témazáro
A mássalhangzók
A zöngés és zöngétlen mássalhangzók
A rövid és a hosszú mássalhangzók
A j hang jelölése
A szóvégi h ejtése és írása
A mássalhangzó-változások
A hasonulás
A részleges hasonulás
A teljes hasonulás
Az összeolvadás
A mássalhangzó-rövidülés
A szótag. A szótagolás
A magyar helyesírás alapelvei
Témazáró
A SZAVAK VILÁGA
A hangalak és a jelentés kapcsolata
Hangutánzó szavak
Hangulatfestő szavak
Az egyjelentésű és a többjelentésű szavak
Az egyjelentésű szavak
A többjelentésű szavak
Azonos alakú szavak
Rokon értelmű szavak
Hasonló alakú szavak
Ellentétes jelentésű szavak
A SZÓ SZERKEZETE
Szavak és szóelemek
A toldalékok
A jel
A rag
Egyalakú és többalakú (változó) szótövek
Témazáró
A MONDATOK
A mondatok osztályozása
A kijelentő mondat
A kérdő mondat
A felkiáltó mondat
A felszólító mondat
Az óhajtó mondat
Az egyszerű mondat fajtái
Témazáró
KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK A HELYESÍRÁS
ALAPELVEINEK GYAKORLÁSÁRA
GYAKORLÓ FELADATOK
Szövegek és feladatok néma olvasáshoz, szövegértelmezéshez
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?