Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас

Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас

26.06.2018 - 10:38 864 0
Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас
Зміст Читати онлайн Завантажити
A KOMMUNIKÁCIÓ
A NYELV ÉS A BESZÉD
A SZÖVEG
A beszéd és az írás összehasonlítása
A beszéd célja és címzettje
A MONOLÓG ÉS A PÁRBESZÉD
A helyes beszéd tartalmi és formai követelményei
A társadalmi érintkezés szabályai
A beszéd témája és mondanivalója
Közlésfajták a szövegben
A stílus fogalma. Stílusfajták a közlésben
Témazáró
NYELVTAN
A nyelv jelentősége a társadalom életében
Anyanyelvünk a magyar nyelv
A SZÓFAJOK
Az ige
A főnév
A melléknév
A számnév
A névmás
A VISZONYSZÓK
A névelő
Az igekötő
A kötőszó
Témazáró
HANGTAN
Írás. Helyesírás. Helyes ejtés
Mi a hang?
A beszédhangok képzése
A hang és a betű
Az ábécé
A régies és az idegen betűk
A magánhangzók
A rövid és a hosszú magánhangzók
A magas és a mély magánhangzók
A hangrend
A magánhangzók illeszkedése
Témazáro
A mássalhangzók
A zöngés és zöngétlen mássalhangzók
A rövid és a hosszú mássalhangzók
A j hang jelölése
A szóvégi h ejtése és írása
A mássalhangzó-változások
A hasonulás
A részleges hasonulás
A teljes hasonulás
Az összeolvadás
A mássalhangzó-rövidülés
A szótag. A szótagolás
A magyar helyesírás alapelvei
Témazáró
A SZAVAK VILÁGA
A hangalak és a jelentés kapcsolata
Hangutánzó szavak
Hangulatfestő szavak
Az egyjelentésű és a többjelentésű szavak
Az egyjelentésű szavak
A többjelentésű szavak
Azonos alakú szavak
Rokon értelmű szavak
Hasonló alakú szavak
Ellentétes jelentésű szavak
A SZÓ SZERKEZETE
Szavak és szóelemek
A toldalékok
A jel
A rag
Egyalakú és többalakú (változó) szótövek
Témazáró
A MONDATOK
A mondatok osztályozása
A kijelentő mondat
A kérdő mondat
A felkiáltó mondat
A felszólító mondat
Az óhajtó mondat
Az egyszerű mondat fajtái
Témazáró
KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK A HELYESÍRÁS
ALAPELVEINEK GYAKORLÁSÁRA
GYAKORLÓ FELADATOK
Szövegek és feladatok néma olvasáshoz, szövegértelmezéshez
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Угорська мова з навчанням угорською мовою Браун 5 клас.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Maynard
Maynard 27.09.2022 - 15:08
Hello, Our Instagram manual comes with over 200 pages of secrets, growth strategies and simple instructions, to grow your account. We have over 250 positive feedback from people who have grown
Eric
Eric 22.09.2022 - 22:44
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Максим
Максим 20.09.2022 - 19:16
А есть ответы на это издание?
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж