Угорська мова 9 клас Браун Нова програма

Угорська мова 9 клас Браун Нова програма

Название учебника: Угорська мова 9 клас Браун
 
Автор: Браун Є., Зикань Х., Ковач-Буркуш Є.
 
Год: 2017
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
A beszéd és a nyelv 5
A beszéd és az írás 6
A szöveg 10
A szöveg szerkezete 10
Tervezett és spontán szövegek 12
A beszédet kísérő nem nyelvi jelek. A zeneiség stíluseszközei 14
Feladatok és olvasási gyakorlatok 20
Az előző osztályban tanultak ismétlése 23
Hangtani és jelentéstani ismeretek 23
Szófajtani és alaktani ismeretek 27
Mondattani ismeretek 31
Az összetett mondat 40
Az összetett mondatok osztályozása 43
A kötőszók szerepe az összetett mondatokban 52
A mellérendelő összetett mondat fogalma és fajtái 56
A kapcsolatos mondat 60
Az ellentétes mondat 64
A választó mondat 68
A következtető utótagú mondat 72
A magyarázó utótagú mondat 75
Mondatvégi és tagmondatok közötti írásjelek 79
Témazáró. Kérdések és feladatok 85
Az alárendelő összetett mondat 88
Az alanyi mellékmondat 91
Az állítmányi mellékmondat 93
A tárgyi mellékmondat 97
Az idézés 99
Témazáró. Kérdések és feladatok 104
A határozói mellékmondat 106
A helyhatározói mellékmondat 107
Az időhatározói mellékmondat 109
A számhatározói mellékmondat 112
A módhatározói mellékmondat 113
A fok- és mértékhatározói mellékmondat 114
Az eszközhatározói mellékmondat 116
Az okhatározói mellékmondat 118
A célhatározói mellékmondat 119
Az állapothatározói mellékmondat 121
A társhatározói mellékmondat 122
Az eredethatározói mellékmondat 124
Az eredményhatározói mellékmondat 125
A részeshatározói mellékmondat 126
Az állandó határozói mellékmondat 127
A hasonlító határozói mellékmondat 129
Témazáró. Kérdések és feladatok 130
A jelzői mellékmondat 132
A minőségjelzői mellékmondat 132
A mennyiségjelzői mellékmondat 133
A birtokos jelzői mellékmondat 135
Az értelmező jelzői mellékmondat 136
A többszörösen összetett mondatok 139
A körmondat 139
A többszörösen összetett mondatok írásjelei 143
A stílusról tanultak összefoglalása 145
Beszélt nyelvi stílusok 146
A társalgási stílus 146
A szónoki stílus 149
Az előadói stílus 152
Írott nyelvi stílusok 154
A tudományos stílus 154
A publicisztikai stílus 157
A hivatalos stílus 164
A kérvény 166
Az önéletrajz 168
Szépirodalmi vagy művészeti stílus 172
A magyar nyelv eredete és rokonsága 177
A nyelvtörténet forrásai 181
Nyelvemlékeink 181
Szövegértés, néma olvasás 186
Mit tanultunk? Összefoglaló táblázatok 203
Hangtan: hangok – betűk 203
A helyesírás alapelvei 205
Szófajtan 205
A szó elemei 211
Alaktan: szótő és toldalékok 211
Jelentéstan 213
Mondattan 213
Tudáspróbák 216
Év eleji felmérés 216
Év végi felmérés 220

1-08-2017, 10:09 690