Література (угорська та зарубіжна) 9 клас Дебрецені Нова програма

Література (угорська та зарубіжна) 9 клас Дебрецені Нова програма

Название учебника: Література (угорська та зарубіжна) 9 клас Дебрецені
 
Автор: Дебрецені О.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: венгерский
 
Страниц: 320
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
BEVEZETŐ 3
A LÍRA ÁTALAKULÁSA A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 5
Új stílusirányzatok a századvég irodalmában 6
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉNEK VILÁGIRODALMA 14
A francia szimbolisták 14
CHARLES BAUDELAIRE 14
A Romlás virágai 16
Kapcsolatok 17
PAUL VERLAINE 19
Költészettan 21
ARTHUR RIMBAUD 23
Kóborlásaim 26
IRODALMUNK A XX. SZÁZADBAN 28
Történelmi háttér 28
A Nyugat és kora 30
ADY ENDRE 33
Ady költészetének főbb jellemzői, újításai 36
Irodalomelméleti ismeretek: szimbólum, szimbolizmus 38
Séta bölcsőhelyem körül 39
A magyar Ugaron 41
Párisban járt az Ősz 43
A föl-földobott kő 46
A SZÁZADVÉG ÉS A SZÁZADFORDULÓ PRÓZÁJA 48
MÓRICZ ZSIGMOND 50
Irodalomelméleti ismeretek: realizmus, novella 55
Hét krajcár 56
Irodalomelméleti ismeret: regény 62
Légy jó mindhalálig 63
A NYUGAT LÍRIKUSAI 79
BABITS MIHÁLY 79
Irodalomelméleti ismeretek: idill, leoninus, versláb 83
Új leoninusok 84
Ősz és tavasz között 87
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 90
Irodalomelméleti ismeretek: versciklus, szereplíra 94
A szegény kisgyermek panaszai 94
Már néha gondolok a szerelemre 96
Mostan színes tintákról álmodom 98
TÓTH ÁRPÁD 101
Irodalomelméleti ismeretek: szinesztézia, sorátlépés (enjambement) 103
Áprilisi capriccio 104
Esti sugárkoszorú 107
JUHÁSZ GYULA 110
Irodalomelméleti ismeretek: szonett, tájvers 114
Magyar táj, magyar ecsettel 115
Milyen volt… 117
KARINTHY FRIGYES 119
A humor szerepe Karinthy írásaiban 122
Irodalomelméleti ismeretek: humoreszk, helyzetkomikum, jellemkomikum 124
Röhög az egész osztály 125
A NYUGAT MÁSODIK NEMZEDÉKE 129
SZABÓ LŐRINC 130
Tücsökzene 134
A befagyott Ipolyon 136
JÓZSEF ATTILA 137
Curriculum vitae 141
Irodalomelméleti ismeretek: helyzetdal, expresszionizmus 144
Tiszta szívvel 145
Születésnapomra 147
Betlehemi királyok 149
A NYUGAT HARMADIK NEMZEDÉKE 151
RADNÓTI MIKLÓS 152
Nem tudhatom… 155
Himnusz a békéről 158
A NÉPI MOZGALOM ÍRÓI 161
ILLYÉS GYULA 162
A költő felel 167
IRODALMI ÉLET A VILÁGÉGÉS UTÁN 171
WEÖRES SÁNDOR 172
Rongyszőnyeg 175
Irodalomelméleti ismeretek: játékvers, a játékvers zeneiségének sajátos eszközei 176
A galagonya 177
AZ ÚJ KÖLTÉSZET 178
NAGY LÁSZLÓ 178
Adjon az Isten 182
KITEKINTÉS A VILÁGIRODALOMBA 184
Avantgárd irányzatok a XX. század első évtizedeiben 184
Az izmusok sora 185
A műnemek megújulása 192
GUILLAUME APOLLINAIRE 193
Irodalomelméleti ismeret: képvers 197
A megsebzett galamb és a szökőkút 198
ERNEST HEMINGWAY 200
Az öreg halász és a tenger 203
A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM 216
Magyar irodalom Romániában 216
TAMÁSI ÁRON 217
Ábel a rengetegben 222
KÁRPÁTALJAI MAGYAR IRODALOM 243
KOVÁCS VILMOS 246
Verecke 252
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ 255
Útban Törökország felé 257
FELADATLAPOK 261
BESZÉDKÉSZSÉG-FEJLESZTÉS 266
KIEGÉSZÍTŐ OLVASMÁNYOK 274

1-08-2017, 09:34 541