Румунська мова 9 клас Говорнян Нова програма

Румунська мова 9 клас Говорнян Нова програма

Название учебника: Румунська мова 9 клас Говорнян
 
Автор: Говорнян Л., Попа М., Бурла О.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: румынский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Mijloacele de îmbogățire a vocabularului 4
§ 2. Mijloacele externe de îmbogățire a vocabularului 9
§ 3. Neologismele (actualizare) 13
§ 4. Tipuri de dicționare 18
§ 5. Cuvântul și contextul. Sensul propriu, sensul secundar și sensul figurat 21
§ 6. Sensul lexical și sensul gramatical 26
§ 7. Sinonimele 31
§ 8. Omonimele 35
§ 9. Paronimele 38
§ 10. Cuvintele monosemantice. Cuvintele polisemantice 41
§ 11. Pleonasmul 46
§ 12. Tautologia și repetiția. Argoul și jargonul 50
§ 13. Discursul. Relația text, frază, propoziție, cuvânt 57
§ 14. Tipuri de propoziții (actualizare) 61
§ 15. Propoziția principală și propoziția secundară 66
§ 16. Raporturile de coordonare și cele de subordonare în propoziție 71
§ 17. Fraza. Relațiile șintactice în frază 76
§ 18. Mijloacele de realizare a relațiilor sintactice 80
§ 19. Predicatul verbal și predicatul nominal (actualizare) 87
§ 20. Probleme ale acordului 94
§ 21. Propoziția subordonată predicativă 100
§ 22. Subiectul (actualizare) 104
§ 23. Subiectul nedeterminat (aplicativ) 109
§ 24. Propoziția subordonată subiectivă 112
§ 25. Elementul regent al propoziției subiective 116
§ 26. Atributul (actualizare) 120
§ 27. Propoziția subordonată atributivă 126
§ 28. Complementul direct (actualizare) 132
§ 29. Propoziția subordonată completivă directă 136
§ 30. Complementul indirect (actualizare) 140
§ 31. Propoziția subordonată completivă indirectă 144
§ 32. Complementul circumstanțial de loc (actualizare) 149
§ 33. Propoziiția subordonată circumstanțială de loc 153
§ 34. Complementul circumstanțial de timp (actualizare) 157
§ 35. Propoziiția subordonată circumstanțială de timp 161
§ 36. Complementul circumstanțial de mod (actualizare) 165
§ 37. Propoziiția subordonată circumstanțială de mod 170
§ 38. Complementul circumstanțial de cauză 175
§ 39. Propoziția subordonată circumstanțială de cauză 178
§ 40. Complementul circumstanțial de scop 183
§ 41. Propoziția subordonată circumstanțială de scop 187
§ 42. Complementul circumstanțial condițional 191
§ 43. Propoziția subordonată circumstanțială condițională 194
§ 44. Complementul circumstanțial concesiv 197
§ 45. Propoziția subordonată circumstanțială concesivă 201
§ 46. Complementul circumstanțial consecutiv 205
§ 47. Propoziția subordonată circumstanțială consecutivă 209
§ 48. Sistematizarea și generalizarea cunoștințelor 213
Sintaxa frazei.Teste recapitulative 215
Comunicarea orală și scrisă 216

1-08-2017, 10:06 797