Польська мова (9-й рік навчання) 9 клас Войцева Нова програма

Польська мова (9-й рік навчання) 9 клас Войцева Нова програма

Название учебника: Польська мова (9-й рік навчання) 9 клас Войцева
 
Автор: Войцева О., Бучацька Т.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

POWTÓRZENIE

TEMAT 1. Powtórzenie. Język i mowa. Kultura języka 4
ТEMAT 2. Życie społeczności szkolnej. Wypowiedzi ustne i pisemne 16

NAUKA O JĘZYKU. FONETYKA

TEMAT 3. W mojej rodzinie. Upodobnienia spółgłosek. Akcent wyrazowy. Wyrazy nieakcentowane. Akcent zdaniowy. Intonacja 30

SŁOWNICTWO. FRAZEOLOGIA

TEMAT 4. Jesień w literaturze polskiej. Archaizmy i neologizmy. Rodzaje neologizmów. Stare i nowe związki frazeologiczne. Nazwy osobowe. Nazwy miejscowe 52
ТEMAT 5. Filozofa i jej źródła. Wypowiedzi ustne i pisemne 67

SŁOWOTWÓRSTWO

ТEMAT 6. Dom dzieciństwa i młodości. Słowotwórstwo rzeczowników i przymiotników. Kategoria słowotwórcza a typ słowotwórczy 78

MORFOLOGIA

TEMAT 7. Turystyka górska. Osobliwości w odmianie rzeczowników. Rzeczowniki nieodmienne 98
TEMAT 8. Literatura w Polsce średniowiecznej. Przymiotnik. Stopniowanie przymiotników 115
TEMAT 9. Mityczna przeszłość. Zaimek. Podział zaimków, ich funkcje w zdaniu 127
ТEMAT 10. Zima w literaturze polskiej. Czasownik. Osobliwości w odmianie czasowników. Strona czynna i strona bierna czasownika. Imiesłowy przymiotnikowy i przysłówkowy 141
TEMAT 11. Tradycje świąteczne. Liczebnik, jego rodzaje. Przysłówek, jego rodzaje. Stopniowanie przysłówków 156
TEMAT 12. To nasz wiek XXI. Przyimek i wyrażenie przyimkowe. Spójnik. Funkcje partykuł i wykrzykników 172
TEMAT 13. Artysta i sztuka. Wypowiedzi ustne i pisemne 189

SKŁADNIA

TEMAT 14. Wiosna w literaturze polskiej. Wypowiedzenie i jego rodzaje. Części zdania. Zdanie współrzędnie i podrzędnie złożone 202

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

ТEMAT 15. Wolności, prawa i obowiązki człowieka. Pisownia nie z różnymi częściami mowy. Użycie wielkich liter 220
ТEMAT 16. Lato w literaturze polskiej. Znaki interpunkcyjne w zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie. Powtórzenie 232

1-08-2017, 10:04 940