Польська мова 9 клас Іванова Нова програма

Польська мова 9 клас Іванова Нова програма

Название учебника: Польська мова 9 клас Іванова
 
Автор: Іванова М., Іванова-Хмєль Т.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Systematyzacja i uogólnienie wiadomości z zakresu pisowni i składni 8

LEKSYKOLOGIA I FRAZEOLOGIA

17
§ 2. Treść i zakres wyrazów 17
§ 3. Barwa uczuciowa wyrazów. Synonimy 19
§ 4. Leksykalno-frazeologiczne środki stylistyczne 20
§ 5. Związki frazeologiczne 25
Kształcenie językowe. Komunikacja językowa. Główne funkcje komunikacji językowej 31

SKŁADNIA I PUNKTUACJA

40
§ 6. Zdanie złożone 40
§ 7. Podział zdań ze względu na ich budowę 42
Kształcenie językowe. Dokładne przekazanie treści tekstu w stylu publicystycznym 47
§ 8. Zdanie współrzędnie złożone 50
§ 9. Znaki przestankowe w zdaniu współrzędnie złożonym spójnikowym i bezspójnikowym 55
§ 10. Porządek analizy syntaktycznej zdania współrzędnie złożonego 59
Kształcenie językowe. Rozmyślanie na moralno-etyczne tematy 61
§ 11. Zdania podrzędnie złożone 64
§ 12. Wskaźniki zespolenia zdań składowych w zdaniu złożonym podrzędnie. Znaki przestankowe w zdaniu złożonym podrzędnie 68
§ 13. Rodzaje zdań podrzędnych 71
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu publicystycznego na temat społeczny 73
§ 14. Zdania podmiotowe 76
§ 15. Zdania podrzędne orzecznikowe 78
Kształcenie językowe. Przekazanie treści tekstów w stylu artystycznym 79
§ 16. Zdania przydawkowe 83
§ 17. Zdania dopełnieniowe 88
§ 18. Zdania okolicznikowe. Rodzaje zdań okolicznikowych 92
§ 19. Zdania okolicznikowe miejsca 93
§ 20. Zdania okolicznikowe czasu 96
§ 21. Zdania okolicznikowe sposobu 100
§ 22. Zdania okolicznikowe stopnia i miary 104
§ 23. Zdania okolicznikowe celu 106
§ 24. Zdania okolicznikowe przyczyny 109
§ 25. Zdania okolicznikowe warunku 112
§ 26. Zdania okolicznikowe przyzwolenia 117
§ 27. Imiesłowowy równoważnik zdania 121
Kształcenie językowe. Teksty w stylu naukowym 126
§ 28. Zdania podrzędne rozwijające 128
§ 29. Szyk części składowych w zdaniu złożonym podrzędnie 130
§ 30. Zdania złożone bezspójnikowe 132
Kształcenie językowe. Referat. Przemówienie 135
§ 31. Zdanie wielokrotnie złożone (wieloczłonowe) 138
§ 32. Zdania wielokrotnie złożone współrzędnie i podrzędnie 139
Kształcenie językowe. Przygotowanie konspektu, notatki 148
§ 33. Znaki przestankowe w zdaniach wielokrotnie złożonych 152
Kształcenie językowe. Wypracowanie na temat moralno-etyczny 160
Kształcenie językowe. Praca nad poprawą pomyłek w wypracowaniu albo w streszczeniu 164

POWTÓRZENIE

165
§ 34. Powtórzenie i systematyzacja materiału opracowanego 165
Kształcenie językowe. Papiery użytkowe 193
Kompendium wiedzy o języku polskim w tabelach (gramatyka, ortografia) 202

1-08-2017, 10:03 765