Основи правознавства 9 клас Ратушняк Нова програма

Основи правознавства 9 клас Ратушняк Нова програма

Название учебника: Основи правознавства 9 клас Ратушняк
 
Автор: Ратушняк С.
 
Издательство: Богдан
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

ВСТУП

3

РОЗДІЛ І. Основи теорії держави і права

7
§ 1. Право і закони в житті людини 7
1.1. Коли, як і чому виникають правила і закони? 7
1.2. Причини виникнення держави і права 10
1.3. У чому призначення права 11
§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади 12
2.1. Поняття та ознаки держави 12
2.2. Функції держави: поняття та види 14
2.3. Державна влада 15
§ 3. Державний лад. Форми держави 18
3.1. Поняття та загальна характеристика державного ладу. Поняття форми держави 18
3.2. Види і загальна характеристика форм правління 19
3.3. Форми територіального устрою держави: поняття і види 23
3.4. Поняття політичного режиму 26
§ 4. Поняття та загальна характеристика права 30
4.1. Соціальні норми: поняття і види 30
4.2. Поняття і ознаки права 33
4.3. Джерела (форми) права 34
4.4. Поняття системи права 36
§ 5. Соціальні норми в житті людей. (Практичне заняття) 40
5.1. Визначаємо (класифікуємо) види соціальних норм 40
5.2. Визначаємо порушення соціальних норм 41
5.3. Право і мораль 41

РОЗДІЛ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність

43
§ 6. Правовідносини 43
6.1. Які суспільні відносини називають правовими 43
6.2. Структура (склад) правовідносин 44
6.3. Суб’єкти права та правовідносин 44
6.4. Об’єкти правовідносин 45
6.5. Зміст правовідносин 46
6.6. Юридичні факти 46
§ 7. Правопорушення 49
7.1. Що таке правопорушення 49
7.2. Ознаки правопорушення 49
7.3. Склад правопорушення 50
7.4. Види правопорушень 51
§ 8. Юридична відповідальність 55
8.1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності 55
8.2. Цілі та підстави юридичної відповідальності 55
8.3. Види юридичної відповідальності 56
§ 9. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння. (Практичне заняття) 59
9.1. Обставини, що виключають юридичну відповідальність 60
9.2. Аналізуємо юридичні ситуації 62
Орієнтовні завдання на урок узагальнення 64

РОЗДІЛ III. Взаємозв’язок людини і держави

67
§ 10. Конституція України. Конституційний Суд України 67
10.1. Що таке конституція. Чому конституція є основним законом держави 67
10.2. Якою є структура Конституції України 69
10.3. Яким є склад Конституційного Суду України 70
10.4. Якими с повноваження Конституційного Суду України 71
§ 11. Особа, суспільство, держава 73
11.1. Людина, особа, громадянин 73
11.2. Особливості взаємовідносин особи і держави. Поняття прав і свобод людини 74
11.3. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення 76
§ 12. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 80
12.1. Які права людини закріплені у Конституції України 80
12.2. Механізми захисту прав людини: як реалізувати та захистити права і свободи 82
12.3. Які основні обов’язки закріплює Конституція України 84
§ 13. Особливості організації державної влади в Україні: законодавча та виконавча влада. Президент України. Місцеве самоврядування 87
13.1. Загальні засади організації державної влади в Україні 87
13.2. Верховна Рада України 88
13.3. Президент України 93
13.4. Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади 97
13.5. Місцеве самоврядування в Україні 101
§ 14. Звернення громадян. (Практичне заняття) 105
14.1. Що таке звернення громадян 106
14.2. Які є види звернень громадян 106
14.3. Якими с вимоги до звернень громадян 108
14.4. Хто і як розглядає звернення громадян 109
14.5. Розглядаємо звернення громадян 111
Орієнтовні завдання на урок узагальнення 113

РОЗДІЛ IV. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

117
§ 15. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх 117
15.1. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб 118
15.2. Види цивільної дієздатності фізичних осіб 118
15.3 Фізичні особи із повною дієздатністю 119
15.4. Фізичні особи із неповною дієздатністю 120
15.5. Фізичні особи із частковою дієздатністю 120
15.6. Деліктоздатність неповнолітніх (цивільно-правова відповідальність) 121
§ 16. Власність неповнолітніх. (Практичне заняття) 122
16.1. Як неповнолітній може стати власником. Коли власність може бути вилучена 124
16.2. Як реалізувати право власності 124
16.3. Якими правами наділені неповнолітні власники 125
16.4. Аналізуємо юридичні ситуації 126
§ 17. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою. (Практичне заняття) 127
17.1. Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці 127
17.2. Які права та обов’язки споживачів закріплені законодавством України 128
17.3. Як захистити права споживачів 130
17.4. Які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав 131
17.5. Вчимося захищати права споживачів 133
17.6. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою 136
§ 18. Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов'язки батьків і дітей 138
18.1. Що таке сім’я 139
18.2. Що таке шлюб 139
18.3. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей 141
18.4. Якими є особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей 142
18.5. Якими є права батьків і дітей на майно 144
18.6. Як держава захищає права дитини в сім’ї 145
§ 19. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. (Практичне заняття) 147
19.1. За що і як батьки можуть бути позбавлені батьківських прав 147
19.2. Що таке усиновлення 148
19.3. Що таке опіка, піклування 150
19.4. Набуваємо практичного досвіду 152
§ 20. Праця неповнолітніх 155
20.1. Прийняття на роботу неповнолітніх 155
20.2. Документи, необхідні неповнолітньому при прийнятті на роботу 157
20.3. Де можуть і де не можуть працювати підлітки 158
§ 21. Праця неповнолітніх (продовження) 160
21.1. Час праці неповнолітніх. Особливості оплати праці неповнолітніх 160
21.2. Час відпочинку неповнолітніх 161
21.3. Особливості розірвання трудового договору із неповнолітнім 162
21.4. Охорона праці неповнолітніх: як закон захищає неповнолітніх від експлуатації 163
§ 22. Працевлаштування неповнолітніх. (Практичне заняття) 166
22.1. Як знайти роботу. Роботодавці та працівники на ринку праці 166
22.2. Що таке резюме. Як скласти резюме 168
22.3. Складаємо резюме 171
22.4. Аналізуємо юридичні ситуації 171
§ 23. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність 172
23.1. Які правопорушення називають адміністративними 172
23.2. Які адміністративні стягнення та заходи застосовуються до неповнолітніх... 174  
23.3. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні 177
§ 24. Злочин 180
24.1. Що таке злочин. Які ознаки злочину 180
24.2. Що таке кримінальна відповідальність, кримінальне покарання 183
24.3. Які кримінальні покарання застосовуються до неповнолітніх 184
24.4. Які особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 186
§ 25. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх. (Практичне заняття) 190
Орієнтовні завдання на урок узагальнення 193

РОЗДІЛ V. Якщо право — це професія

197
§ 26. Професія «юрист». Юристи в нашому житті 197
26.1. Які юридичні професії (спеціальності) існують 197
26.2. Хто такі слідчий і прокурор 198
26.3. Як стати суддею, адвокатом, нотаріусом 200
26.4. Правозахисники 202
§ 27. Правоохоронні органи і людина 204
27.1. Які органи є правоохоронними 205
27.2. Якими є основні завдання, обов’язки та повноваження Національної поліції України 205
27.3. Патрульна служба. Взаємодія поліції та громади 207
27.4. Дільничний офіцер поліції 208
§ 28. Кримінальний процес 212
28.1. Коли порушується кримінальна справа 212
28.2. Як проводиться досудове розслідування 213
28.3. Хто є учасниками кримінального процесу 215
28.4. Як відбувається розгляд кримінальної справи в суді 217
§ 29. Цивільний процес (судочинство) 218
29.1. Що таке цивільний процес (судочинство) 218
29.2. Види проваджень у цивільно-процесуальному праві 218
29.3. Стадії цивільного процесу 220
29.4. Учасники цивільного судочинства. Представництво в суді 220
29.5. Порядок розгляду цивільної справи в суді 222
Орієнтовні завдання на урок узагальнення 224

ДОДАТКИ

225
Загальна декларація прав людини 225
Конвенція про права дитини 229
Конституція України. Розділ II. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина 234
Технології та методи роботи на уроках правознавства 242

16-08-2017, 12:21 2 488