Фізика 9 клас з поглибленим вивченням Засєкіна Нова програма

Фізика 9 клас з поглибленим вивченням Засєкіна Нова програма

Название учебника: Фізика 9 клас з поглибленим вивченням Засєкіна
 
Автор: Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як користуватися підручником З

Розділ 1. Магнітні явища

7
§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда 8
§ 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля 10
§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин 13
§ 4. Взаємодія магнітів 15
Вправа 1 18
§ 5. Магнітне поле Землі 20
§ 6. Магнітне поле провідника зі струмом 21
Вправа 2 24
§ 7. Електромагніти 26
Вправа 3 31
Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту 32
§ 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера 34
Вправа 4 37
§ 9. Електродвигуни 39
Вправа 5 41
§ 10. Дія магнітного поля на рухомий електричний заряд. Сила Лоренца 43
Вправа 6 46
§ 11. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм 47
Вправа 7 51
§ 12. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії 52
Перевірте себе 55
Виконуємо навчальні проекти 57

Розділ 2. Світлові явища

58
§ 13. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла 59
Вправа 8 63
§ 14. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення 63
Вправа 9 68
§ 15. Відбиття світла. Закон відбиття світла 68
Вправа 10 71
§ 16. Плоске та сферичне дзеркала 72
Вправа 11 75
Лабораторна робота № 2. Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала 76
§ 17. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла 77
Вправа 12 81
Лабораторна робота № 3. Дослідження заломлення світла 81
§ 18. Спектральний склад природного світла. Дисперсія світла. Кольори 83
§ 19. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи 86
Вправа 13 93
Лабораторна робота № 4. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи 94
§ 20. Найпростіші оптичні прилади 95
§ 21. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри 99
§ 22. Сила світла й освітленість 101
Вправа 14 107
Перевірте себе 108
Виконуємо навчальні проекти 110

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

111
§ 23. Виникнення та поширення механічних хвиль 112
Вправа 15 117
§ 24. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку 117
Вправа 16 121
§ 25. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку 121
§ 26. Вібрації та шуми. Інфра- й ультразвуки та їх застосування 125
§ 27. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі 128
§ 28. Шкала електромагнітних хвиль 132
§ 29. Принцип радіозв’язку. Радіолокація 136
Вправа 17 140
§ 30. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій 141
Перевірте себе 144
Виконуємо навчальні проекти 146

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

147
§ 31. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда 148
§ 32. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили 152
Вправа 18 154
§ 33. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання 155
§ 34. Правила радіоактивного зміщення 157
Вправа 19 160
§ 35. Активність радіоактивної речовини. Закон радіоактивного розпаду 160
Вправа 20 164
§ 36. Іонізаційна й біологічна дії радіоактивного випромінювання 165
§ 37. Ізотопи. Використання ізотопів 168
§ 38. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу 171
Вправа 21 173
§ 39. Ядерний реактор. Атомні електростанції 174
§ 40. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики 179
§ 41. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір 182
§ 42. Радіаційний фон. Дозиметрія 184
Перевірте себе 190
Виконуємо навчальні проекти 192

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці

193
§ 43. Прискорення. Рівноприскорений рух 194
Вправа 22 197
§ 44. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху 198
Вправа 23 203
§ 45. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона 204
§ 46. Другий закон Ньютона 207
Вправа 24 211
§ 47. Третій закон Ньютона. Межі застосування класичної механіки 213
Вправа 25 215
§ 48. Закон всесвітнього тяжіння 215
Вправа 26 217
§ 49. Рух тіла під дією сили тяжіння. Прискорення вільного падіння 217
Вправа 27 221
§ 50. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту 221
Вправа 28 225
Лабораторна робота № 5. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально 225
§ 51. Рух тіла під дією кількох сил 227
Вправа 29 230
§ 52. Імпульс. Закон збереження імпульсу 231
Вправа 30 236
§ 53. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки 236
§ 54. Механічна робота. Потенціальна і кінетична енергії 239
§ 55. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах 242
Вправа 31 246
§ 56. Математичний і пружинний маятники 247
Вправа 32 251
Перевірте себе 252
Фізика та екологія 254
Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини 254
Фізичні основи бережливого природокористування 258
Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії 261
Еволюція фізичної картини світу 262
Еволюція фізичної картини світу 261
Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес 267
Виконуємо навчальні проекти 269
Відповіді до вправ 270
Предметний покажчик 271

5-07-2017, 09:13 2 502