Українська мова 9 клас Глазова Нова програма

Українська мова 9 клас Глазова Нова програма

Название учебника: Українська мова 9 клас Глазова
 
Автор: О.П. Глазова
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

ВСТУП

§ 1 Розвиток української мови 5
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 12

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 2 Граматична основа речення. Односкладне та двоскладне речення 25
§ 3 Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами 28
§ 4 Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами 39
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 42

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення
§ 5 Пряма мова 47
§ 6 Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою 53
§ 7 Цитата як спосіб передавання чужого мовлення 56
§ 8 Діалог 61
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 66
Складне речення
§ 9 Складне речення та його ознаки 67
§ 10 Складні речення сполучникові та безсполучникові 70
§ 11 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком 76
Складносурядне речення
§ 12 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки у складносурядному реченні 82
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 87
Складнопідрядне речення
§ 13 Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях 88
§ 14 Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами 100
§ 15 Складнопідрядні речення з підрядними означальними 102
§ 16 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 107
§ 17 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу 111
§ 18 Складнопідрядні речення з підрядними умови 124
§ 19 Складнопідрядні речення з підрядними допустовими 128
§ 20 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня 133
§ 21 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними 135
§ 22 Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети 144
§ 23 Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими 150
§ 24 Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами 153
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 159
Безсполучникове складне речення
§ 25 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення 163
§ 26 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома, крапка з комою 167
§ 27 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка 172
§ 28 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире 174
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 178
Складне речення з різними видами зв’язку
§ 29 Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку 179

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 30 Текст і його основні ознаки 189
§ 31 Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці 192
§ 32 Види й засоби міжфразового зв’язку 203
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 207

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§ 33 Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень) 211
Тлумачний словничок 217
Словничок термінів 222
Словничок фразеологізмів 228
Словничок назв почуттів 229
Словничок українських відповідників запозичених слів 234

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання. Говоріння
Види мовленнєвої діяльності. Стилі, типи мовлення (повторення). Вимоги до мовлення 13
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 20
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 24
Говоріння
Складання діалогів 23
Читання. Письмо
Ділові папери. Автобіографія. Резюме 34
Говоріння
Складання діалогів 43
Читання. Говоріння
Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю 44
Говоріння
Складання діалогів 63
Читання. Говоріння
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 74
Читання. Письмо
Ділові папери. Заява 97
Говоріння
Складання діалогів 119
Читання. Говоріння
Усний твір-роздум на суспільну або морально-етичну тему в публіцистичному стилі 121
Читання. Письмо
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням 131
Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 139
Говоріння
Складання діалогів 143
Читання. Говоріння
Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему 160
Усний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі 170
Говоріння
Складання діалогів 186
Читання. Письмо
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням 187
Тези прочитаної науково-пізнавальної статті 196
Слухання. Письмо
Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту 200
Читання. Письмо
Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 208
Читання. Говоріння
Складання діалогів 209

10-05-2017, 15:20 4 393