Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Українська мова Глазова 9 клас 2022

Українська мова Глазова 9 клас 2022

26.07.2022 - 11:59 358 0
Українська мова Глазова 9 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

§ 1 Розвиток української мови

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

§ 2 Граматична основа речення. Односкладне та двоскладне речення

§ 3 Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними та відокремленими членами

§ 4 Розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова як засоби передавання чужого мовлення

§ 5 Пряма мова

§ 6 Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою

§ 7 Цитата як спосіб передавання чужого мовлення

§ 8 Діалог

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Складне речення

§ 9 Складне речення та його ознаки

§ 10 Складні речення сполучникові та безсполучникові

§ 11 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком

Складносурядне речення

§ 12 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки у складносурядному реченні

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Складнопідрядне речення

§ 13 Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях

§ 14 Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами

§ 15 Складнопідрядні речення з підрядними означальними

§ 16 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

§ 17 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу

§ 18 Складнопідрядні речення з підрядними умови

§ 19 Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

§ 20 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

§ 21 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

§ 22 Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети

§ 23 Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими

§ 24 Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Безсполучникове складне речення

§ 25 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

§ 26 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома, крапка з комою

§ 27 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка

§ 28 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Складне речення з різними видами зв’язку

§ 29 Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 30 Текст і його основні ознаки

§ 31 Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці

§ 32 Види й засоби міжфразового зв’язку

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

§ 33 Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

Тлумачний словничок

Словничок термінів

Словничок фразеологізмів

Словничок назв почуттів

Словничок українських відповідників запозичених слів

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Читання. Говоріння

Види мовленнєвої діяльності. Стилі, типи мовлення (повторення). Вимоги до мовлення

Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Говоріння

Складання діалогів

Читання. Письмо

Ділові папери. Автобіографія. Резюме

Говоріння

Складання діалогів

Читання. Говоріння

Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю

Говоріння

Складання діалогів

Читання. Говоріння

Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю

Читання. Письмо

Ділові папери. Заява

Говоріння

Складання діалогів

Читання. Говоріння

Усний твір-роздум на суспільну або морально-етичну тему в публіцистичному стилі

Читання. Письмо

Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

Говоріння

Складання діалогів

Читання. Говоріння

Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

Усний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі

Говоріння

Складання діалогів

Читання. Письмо

Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

Тези прочитаної науково-пізнавальної статті

Слухання. Письмо

Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

Читання. Письмо

Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

Читання. Говоріння

Складання діалогів

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Глазова 9 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at