Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія 9 клас Савчин Нова програма

Хімія 9 клас Савчин Нова програма

10.05.2017 - 12:38 2 809 0
Хімія 9 клас Савчин Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Від автора3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук4
§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук8
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини19
§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок26
§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес31
§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини37
§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати43
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти53
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах58
Лабораторний дослід 161
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину64
Лабораторний дослід 1 (продовженим)69
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій71
Лабораторний дослід 275
Лабораторний дослід 376
Лабораторний дослід 476
Практична робота 179
§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування81
Лабораторний дослід 582
Лабораторні досліди 6,783
Лабораторний дослід 884
Лабораторний дослід 985
Лабораторний дослід 1086
Практична робота 289
Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Розчини»91

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій95
§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окислення, відновлення, окисники, відновники100
§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння107
§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників111
Лабораторний дослід 11114
§ 18. Оборотні й необоротні реакції116
Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічні реакції»121

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук125
§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів129
§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану137
Лабораторний дослід 12140
§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів143
§ 23. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях148
§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену151
§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів156
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводні»164
Оксигеновмісні органічні речовини
§ 26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол167
§ 27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування174
Практична робота 3178
§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти179
§ 29. Жири, їх біологічна роль184
Узагальнення знань з підтеми «Оксигеновмісні органічні речовини»190
Вуглеводи
§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза193
Лабораторний дослід 13194
§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза198
Лабораторний дослід 14199
Лабораторний дослід 15199
Нітрогеновмісні органічні речовини
§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери204
Практична робота 4211
§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки212
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводи»217
Узагальнення знань з підтеми «Нітрогеновмісні органічні речовини»218

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення219
§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу227
§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки232
Відповіді до розрахункових задач240
Додатки241
Додаток 1. Відносні молекулярні маси неорганічних речовин241
Додаток 2. Якісні реакції на катіони й аніони242
Додаток 3. Термінологічний словник243
Додаток 4. Предметний покажчик249
Додаток 5. Іменний покажчик251
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія 9 клас Савчин Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.