Географія 8 клас Кобернік Нова програма

Географія 8 клас Кобернік Нова програма
Название учебника: Географія 8 клас Кобернік
 
Автор: Кобернік С.Г., Р.Р. Коваленко
 
Издательство: Літера ЛТД
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником5

Вступ

§ 1. Фізична та суспільна географія України6
§ 2. Дослідження території України11

Розділ І. Географічна карта і робота з нею

Тема 1. Географічна карта16
§ 3. Зображення України в картографічних творах16
§ 4. Картографічні проекції18
§ 5. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах21
Тема 2. Топографічні карти26
§ 6. Читання топографічних карт26
§ 7. Практичне використання топографічних карт. Визначення географічних і прямокутних координат за топографічною картою30
§ 8. Визначення відстаней, площ, напрямків, висот за топографічною картою34

Розділ ІІ. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу40
§ 9. Політична карта40
§ 10. Фізико-географічне положення України45
§ 11. Економіко- та політико-географічне положення України49
Тема 2. Формування території України53
§ 12. Адміністративно-територіальний устрій і територіальні зміни України у ХХ–ХХІ ст.53
Тема 3. Україна на карті годинних поясів59
§ 13. Система відліку часу59

Розділ ІІІ. Природні умови і природні ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна і геологічна будова, мінеральні ресурси65
§ 14. Форми земної поверхні та рельєф України66
§ 15. Геологічна історія Землі70
§ 16. Тектонічні структури України75
§ 17. Геологічна будова території України79
§ 18. Типи рельєфу за походженням83
§ 19. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини87
§ 20. Рудні та нерудні корисні копалини90
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси96
§ 21. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація96
§ 22. Атмосферна циркуляція101
§ 23. Розподіл кліматичних показників в Україні106
§ 24. Вплив погодно-кліматичних умов на господарську діяльність людини112
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси117
§ 25. Основні характеристики річки118
§ 26. Найбільші річкові системи України123
§ 27. Лимани й озера130
§ 28. Болота, підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання135
Теми 4–6. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ143
§ 29. Умови ґрунтоутворення144
§ 30. Основні типи ґрунтів України. Ґрунтові ресурси147
§ 31. Рослинний покрив України153
§ 32. Тваринний світ України160
Тема 7. Ландшафти України167
§ 33. Ландшафт як природна система168
§ 34. Районування природних ландшафтів України171
§ 35. Зони мішаних, широколистих лісів175
§ 36. Лісостепова зона182
§ 37. Степова зона188
§ 38. Українські Карпати: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф195
§ 39. Українські Карпати: клімат, води суходолу, висотна поясність ландшафтів, природні області, охорона природи199
§ 40. Кримські гори: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф203
§ 41. Кримські гори: клімат, внутрішні води, органічний світ, природні області, охорона природи206
§ 42. Чорне море210
§ 43. Азовське море216
Тема 8. Природокористування222
§ 44. Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки22
§ 45. Природокористування в умовах сталого розвитку229
§ 46. Природно-заповідний фонд України232

Розділ ІV. Населення України і світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України240
§ 47. Динаміка чисельності населення світу й України240
§ 48. Природний рух населення світу й України246
§ 49. Міграції населення250
§ 50. Статево-віковий склад населення255
Тема 2. Розселення259
§ 51. Густота населення259
§ 52. Населені пункти264
§ 53. Урбанізація270
Тема 3. Етнічний склад населення274
§ 54. Етнічний склад населення світу274
§ 55. Національний склад населення України280
Тема 4. Релігійний склад населення290
§ 56. Географія світових і національних релігій290
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні296
§ 57. Трудові ресурси й економічно активне населення296
§ 58. Проблеми зайнятості населення в Україні300

1-01-2017, 22:32 1 583