Розділи

Географія Кобернік 8 клас 2021

21.05.2021 - 12:51 465 0
Географія Кобернік 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України
§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження
Розділ І. Географічна карта та робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§ 3. Зображення України в картографічних творах
§ 4. Картографічні проєкції
§ 5. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Читання топографічних карт
§ 7. Практичне використання топографічних карт. Визначення географічних і прямокутних координат за топографічною картою
§ 8. Визначення відстаней, площ, напрямків, висот за топографічною картою
Розділ ІІ. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 9. Політична карта
§ 10. Фізико-географічне положення України
§ 11. Економіко- та політико-географічне положення України
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України
§ 12. Формування території України
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 13. Міжнародна система відліку часу
Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 14. Форми земної поверхні та рельєф України
§ 15. Геологічна історія Землі
§ 16. Тектонічні структури України
§ 17. Геологічна будова території України
§ 18. Типи рельєфу за походженням
§ 19. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини
§ 20. Рудні та нерудні корисні копалини
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 21. Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація
§ 22. Атмосферна циркуляція
§ 23. Розподіл кліматичних показників в Україні
§ 24. Вплив погодно-кліматичних умов на господарську діяльність людини
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 25. Основні характеристики річки
§ 26. Найбільші річкові системи України
§ 27. Лимани й озера
§ 28. Болота, підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання
Теми 4–6. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ України
§ 29. Умови ґрунтоутворення
§ 30. Основні типи ґрунтів України. Ґрунтові ресурси
§ 31. Рослинний покрив України
§ 32. Тваринний світ України
Тема 7. Ландшафти України
§ 33. Ландшафт як просторово-цілісна система
§ 34. Районування природних ландшафтів України
§ 35. Зони мішаних лісів і широколистих лісів
§ 36. Лісостепова зона
§ 37. Степова зона
§ 38. Українські Карпати: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф
§ 39. Українські Карпати: клімат, води суходолу, висотна поясність ландшафтів, природні області, охорона природи
§ 40. Кримські гори: фізико-географічне положення, геологічна будова, тектонічні структури та рельєф
§ 41. Кримські гори: клімат, внутрішні води, органічний світ, природні області, охорона природи
§ 42. Чорне море
§ 43. Азовське море
Тема 8. Природокористування
§ 44. Природно-ресурсний потенціал України та його використання
§ 45. Природокористування в умовах сталого розвитку
§ 46. Природно-заповідний фонд України
Розділ ІV. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України
§ 47. Динаміка чисельності населення світу й України
§ 48. Природний рух населення світу й України
§ 49. Механічний рух (міграції) населення
§ 50. Статево-віковий склад населення
Тема 2. Розселення
§ 51. Густота населення
§ 52. Населені пункти
§ 53. Урбанізація
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 54. Етнічний склад населення світу
§ 55. Національний склад населення України
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 56. Світові та національні релігії
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні
§ 57. Трудові ресурси й економічно активне населення
§ 58. Проблеми зайнятості населення в Україні
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія Кобернік 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?