Хімія 8 клас Савчин Нова програма

Хімія 8 клас Савчин Нова програма
Название учебника: Хімія 8 клас
 
Автор: Савчин М.М.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 228
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу
§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення
§ 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині
§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени
§ 5. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів
§ 7. Будова атома. Склад атомних ядер
§ 8. Стан електронів в атомі
§ 9. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома
§ 10. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів
§ 11. Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома
§ 12. Значення періодичного закону
Узагальнення знань із теми 1 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома»
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 13. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів
§ 14. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок
§ 15. Йонний зв’язок, його утворення
§ 16. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
Лабораторний дослід 1
§ 17. Ступінь окиснення
Узагальнення знань із теми 2 «Хімічний зв’язок і будова речовини»
Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 18. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро
§ 19. Молярна маса
§ 20. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів
§ 21. Відносна густина газів
Узагальнення знань із теми 3 «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
§ 22. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди. Кислоти
§ 23. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Солі, основи
§ 24. Фізичні та хімічні властивості оксидів
§ 25. Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. Вплив на довкілля
§ 26. Способи добування оксидів
§ 27. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій
§ 28. Фізичні та хімічні властивості кислот
Лабораторний дослід 2
Лабораторний дослід 3
§ 29. Хімічні властивості кислот, їх взаємодія з основами та солями
§ 30. Поширення кислот у природі. Способи добування кислот
§ 31. Використання кислот
§ 32. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації
Лабораторний дослід 4
Лабораторний дослід 5
Лабораторний дослід 6
§ 33. Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів
§ 34. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів
§ 35. Фізичні та хімічні властивості солей
Лабораторний дослід 7
Лабораторний дослід 8
Лабораторний дослід 9
Лабораторний дослід 10
§ 36. Поширення солей у природі та їх практичне використання
§ 37. Способи добування солей
§ 38. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
Практична робота 1
Практична робота 2
Узагальнення знань із теми 4 «Основні класи неорганічних сполук»
Відповіді до задач
Додатки
Словник хімічних термінів
Предметний покажчик

3-01-2017, 21:42 3 291