Розділи

Хімія Савчин 8 клас 2021

24.05.2021 - 13:25 376 0
Хімія Савчин 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу
§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості та складні речовини. Реакції розкладу й сполучення
§ 2. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 3. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени
§ 4. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§ 5. Періодична система хімічних елементів, її структура
§ 6. Будова атома. Склад атомних ядер
§ 7. Стан електронів в атомі
§ 8. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Поняття про радіус атома
§ 9. Залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної будови атомів
§ 10. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
§ 11. Значення періодичного закону
Узагальнення знань із теми 1 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовин
§ 12. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів
§ 13. Ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок
§ 14. Йони. Йонний зв’язок, його утворення
§ 15. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
Лабораторний дослід 1
Практична робота 1
Узагальнення знань із теми 2 «Хімічний зв’язок і будова речовини»
Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Стала Авогадро
§ 17. Молярна маса
§ 18. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів
§ 19. Відносна густина газів
Узагальнення знань із теми 3 «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
Тема 4. Основні класи неорганічних сполук
§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Оксиди, кислоти
§ 21. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Солі, основи
§ 22. Фізичні та хімічні властивості оксидів
§ 23. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля
§ 24. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій
§ 25. Фізичні та хімічні властивості кислот
Лабораторний дослід 2
§ 26. Хімічні властивості кислот, їхня взаємодія з основами та солями
§ 27. Поширеність кислот у природі
§ 28. Використання кислот
§ 29. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації
Лабораторний дослід 3
§ 30. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів
§ 31. Фізичні та хімічні властивості солей
Лабораторний дослід 4
Лабораторний дослід 5
Лабораторний дослід 6
Лабораторний дослід 7
§ 32. Поширеність солей у природі та їхнє практичне використання
§ 33. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
Практична робота 2
Практична робота 3
Узагальнення знань із теми 4 «Основні класи неорганічних сполук»
Відповіді до задач
Додатки
Словник хімічних термінів
Предметний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія Савчин 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Maynard
Maynard 27.09.2022 - 15:08
Hello, Our Instagram manual comes with over 200 pages of secrets, growth strategies and simple instructions, to grow your account. We have over 250 positive feedback from people who have grown
Eric
Eric 22.09.2022 - 22:44
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Максим
Максим 20.09.2022 - 19:16
А есть ответы на это издание?
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж