Українська мова 8 клас Караман Нова програма

Українська мова 8 клас Караман Нова програма
Название учебника: Українська мова 8 клас
 
Автор: С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман
 
Издательство: Літера ЛТД
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Вступ

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу9

Повторення та узагальнення вивченого

§ 1 Лексикологія і фразеологія16
Розвиток мовлення № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення26

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення
§ 2 Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова34
Розвиток мовлення № 2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне42
§ 3 Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні49
§ 4 Речення поширені та непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос54
Розвиток мовлення № 3. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі59
Тест «Словосполучення і речення»63

Просте двоскладне речення

Головні і другорядні члени речення
§ 5 Підмет і способи його вираження66
Розвиток мовлення № 4. Письмовий конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки71
§ 6 Простий і складений присудок (іменний і дієслівний)75
Узгодження головних членів речення82
§ 7 Тире між підметом і присудком83
Розвиток мовлення № 5. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі92
§ 8 Означення. Види означень96
§ 9 Прикладка як різновид означення102
Розвиток мовлення № 6. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі107
§ 10 Додаток як другорядний член речення110
§ 11 Обставина. Види обставин за значенням115
§ 12 Порівняльний зворот121
Розвиток мовлення № 7. Усний твір-опис пам’яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі125
Тест «Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення»128

Односкладні речення

Повні й неповні речення
§ 13 Односкладні прості речення. Означено-особові речення132
§ 14 Неозначено-особові та узагальнено-особові речення137
Розвиток мовлення № 8. Письмовий твір-опис пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі142
§ 15 Безособові речення145
Розвиток мовлення № 9. Діалог, складений на основі телепередач150
§ 16 Називні речення152
Розвиток мовлення № 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач)157
§ 17 Повні й неповні речення159
§ 18 Уживання односкладних і неповних речень (узагальнення)165
Розвиток мовлення № 11. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (письмово)168
Тест «Односкладні речення. Повні й неповні речення»172

Просте ускладнене речення

Речення з однорідними членами
§ 19 Речення з однорідними членами176
§ 20 Однорідні й неоднорідні означення183
Розвиток мовлення № 12. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі189
§ 21 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами193
§ 22 Розділові знаки в реченнях з однорідними членами197
§ 23 Узагальнення вивченого про речення з однорідними членами203
Розвиток мовлення № 13. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі208

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 24 Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні214
§ 25 Вставні слова (словосполучення, речення)220
§ 26 Узагальнення вивченого про вживання розділових знаків при звертанні та в реченнях зі вставними словами227
Розвиток мовлення № 14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі232

Речення з відокремленими членами

§ 27 Поняття про відокремлення. Відокремлені означення238
§ 28 Відокремлені прикладки247
§ 29 Відокремлені додатки254
Розвиток мовлення № 15. Ділові папери. Протокол257
§ 30 Відокремлені обставини261
§ 31 Відокремлення уточнювальних членів речення269
§ 32 Речення з відокремленими членами (узагальнення)275
Розвиток мовлення № 16. Дискусія відповідно до створеної в класі ситуації спілкування279
Тест «Ускладнене речення»282
Повторення в кінці року285
Додатки289
Тлумачний словник289
Порядок виконання різних видів розбору292

1-01-2017, 22:17 4 083