Українська мова 8 клас Караман Нова програма

Українська мова 8 клас Караман Нова програма
Название учебника: Українська мова 8 клас
 
Автор: С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман
 
Издательство: Літера ЛТД
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Вступ

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 9

Повторення та узагальнення вивченого

§ 1 Лексикологія і фразеологія 16
Розвиток мовлення № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення 26

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення
§ 2 Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова 34
Розвиток мовлення № 2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне 42
§ 3 Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні 49
§ 4 Речення поширені та непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос 54
Розвиток мовлення № 3. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі 59
Тест «Словосполучення і речення» 63

Просте двоскладне речення

Головні і другорядні члени речення
§ 5 Підмет і способи його вираження 66
Розвиток мовлення № 4. Письмовий конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки 71
§ 6 Простий і складений присудок (іменний і дієслівний) 75
Узгодження головних членів речення 82
§ 7 Тире між підметом і присудком 83
Розвиток мовлення № 5. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі 92
§ 8 Означення. Види означень 96
§ 9 Прикладка як різновид означення 102
Розвиток мовлення № 6. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі 107
§ 10 Додаток як другорядний член речення 110
§ 11 Обставина. Види обставин за значенням 115
§ 12 Порівняльний зворот 121
Розвиток мовлення № 7. Усний твір-опис пам’яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі 125
Тест «Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення» 128

Односкладні речення

Повні й неповні речення
§ 13 Односкладні прості речення. Означено-особові речення 132
§ 14 Неозначено-особові та узагальнено-особові речення 137
Розвиток мовлення № 8. Письмовий твір-опис пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 142
§ 15 Безособові речення 145
Розвиток мовлення № 9. Діалог, складений на основі телепередач 150
§ 16 Називні речення 152
Розвиток мовлення № 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач) 157
§ 17 Повні й неповні речення 159
§ 18 Уживання односкладних і неповних речень (узагальнення) 165
Розвиток мовлення № 11. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (письмово) 168
Тест «Односкладні речення. Повні й неповні речення» 172

Просте ускладнене речення

Речення з однорідними членами
§ 19 Речення з однорідними членами 176
§ 20 Однорідні й неоднорідні означення 183
Розвиток мовлення № 12. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі 189
§ 21 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 193
§ 22 Розділові знаки в реченнях з однорідними членами 197
§ 23 Узагальнення вивченого про речення з однорідними членами 203
Розвиток мовлення № 13. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 208

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 24 Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні 214
§ 25 Вставні слова (словосполучення, речення) 220
§ 26 Узагальнення вивченого про вживання розділових знаків при звертанні та в реченнях зі вставними словами 227
Розвиток мовлення № 14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 232

Речення з відокремленими членами

§ 27 Поняття про відокремлення. Відокремлені означення 238
§ 28 Відокремлені прикладки 247
§ 29 Відокремлені додатки 254
Розвиток мовлення № 15. Ділові папери. Протокол 257
§ 30 Відокремлені обставини 261
§ 31 Відокремлення уточнювальних членів речення 269
§ 32 Речення з відокремленими членами (узагальнення) 275
Розвиток мовлення № 16. Дискусія відповідно до створеної в класі ситуації спілкування 279
Тест «Ускладнене речення» 282
Повторення в кінці року 285
Додатки 289
Тлумачний словник 289
Порядок виконання різних видів розбору 292

1-01-2017, 22:17 1 904