Розділи

Українська мова Караман 8 клас 2021

26.05.2021 - 11:11 302 0
Українська мова Караман 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
Вступ
Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
Повторення та узагальнення вивченого
§ 1 Лексикологія і фразеологія
Розвиток мовлення No 1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення
Синтаксис. Пунктуація
Словосполучення і речення
§ 2 Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова
Розвиток мовлення No 2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне
§ 3 Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні та односкладні
§ 4 Речення поширені та непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос
Розвиток мовлення No 3. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі
Тест «Словосполучення і речення»
Просте двоскладне речення
Головні і другорядні члени речення
§ 5 Підмет і способи його вираження
Розвиток мовлення No 4. Письмовий конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки
§ 6 Простий і складений присудок (іменний і дієслівний)
Узгодження головних членів речення
§ 7 Тире між підметом і присудком
Розвиток мовлення No 5. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури
в художньому стилі
§ 8 Означення. Види означень
§ 9 Прикладка як різновид означення
Розвиток мовлення No 6. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі
§ 10 Додаток як другорядний член речення
§ 11 Обставина. Види обставин за значенням
§ 12 Порівняльний зворот
Розвиток мовлення No 7. Усний твір-опис пам’яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі
Тест «Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення»
Односкладні речення
Повні й неповні речення
§ 13 Односкладні прості речення. Означено-особові речення
§ 14 Неозначено-особові та узагальнено-особові речення
Розвиток мовлення No 8. Письмовий твір-опис пам’яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень
у художньому стилі
§ 15 Безособові речення
Розвиток мовлення No 9. Діалог, складений на основі телепередач
§ 16 Називні речення
Розвиток мовлення No 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач)
§ 17 Повні й неповні речення
§ 18 Уживання односкладних і неповних речень (узагальнення)
Розвиток мовлення No 11. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (письмово)
Тест «Односкладні речення. Повні й неповні речення»
Просте ускладнене речення
Речення з однорідними членами
§ 19 Речення з однорідними членами
§ 20 Однорідні й неоднорідні означення
Розвиток мовлення No 12. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§ 21 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
§ 22 Розділові знаки в реченнях з однорідними членами
§ 23 Узагальнення вивченого про речення з однорідними членами
Розвиток мовлення No 13. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень
у художньому стилі
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 24 Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні
§ 25 Вставні слова (словосполучення, речення)
§ 26 Узагальнення вивченого про вживання розділових знаків при звертанні та в реченнях зі вставними словами
Розвиток мовлення No 14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Речення з відокремленими членами
§ 27 Поняття про відокремлення. Відокремлені означення
§ 28 Відокремлені прикладки
§ 29 Відокремлені додатки
Розвиток мовлення No 15. Ділові папери. Протокол
§ 30 Відокремлені обставини
§ 31 Відокремлення уточнювальних членів речення
§ 32 Речення з відокремленими членами (узагальнення)
Розвиток мовлення No 16. Дискусія відповідно до створеної в класі ситуації спілкування
Тест «Ускладнене речення»
Повторення в кінці року
Додатки
Тлумачний словник
Порядок виконання різних видів розбору
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Караман 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 10.12.2022 - 00:18
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://boostleadgeneration.com
Eric
Eric 07.12.2022 - 21:00
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 28.11.2022 - 22:51
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 25.11.2022 - 05:39
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Eric
Eric 22.11.2022 - 15:16
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website in.ua to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any