Географія 8 клас Довгань Нова програма

Географія 8 клас Довгань Нова програма
Название учебника: Географія 8 клас
 
Автор: Довгань Г.Д., Стадник О.Г.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 275
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова3

Вступ

§ 1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення»5
§ 2. Географічні дослідження території України9

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта
§ 3. Географічна карта. Картографічні проекції14
§ 4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах19
§ 5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень23
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топографічні карти27
§ 7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою34

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8. Політична карта світу38
§ 9. Географічне положення України44
Тема 2. Формування території України
§ 10. Формування території України49
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 11. Україна на карті годинних поясів54

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 12. Загальні риси рельєфу України60
§ 13. Тектонічна будова65
§ 14. Геологічна будова70
§ 15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери74
§ 16. Формування рельєфу77
§ 17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини81
§ 18. Рудні та нерудні корисні копалини85
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України90
§ 20. Клімат України та відображення його показників на кліматичній карті96
§ 21. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища103
§ 22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси108
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 23. Води суходолу. Характеристики річок113
§ 24. Основні річкові басейни та системи119
§ 25. Озера, болота, водосховища та канали124
§ 26. Підземні води. Водні ресурси України130
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 27. Ґрунти України134
Тема 5. Рослинність
§ 28. Рослинний покрив142
Тема 6. Тваринний світ України
§ 29. Тваринний світ146
Тема 7. Ландшафти України
§ 30. Ландшафт як просторово-цілісна система151
§ 31. Районування природних ландшафтів156
§ 32. Зони мішаних і широколистяних лісів160
§ 33. Лісостепова зона166
§ 34. Зона степів173
§ 35. Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи179
§ 36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи184
§ 37. Кримські гори188
§ 38. Чорне море193
§ 39. Азовське море198
Тема 8. Природокористування
§ 40. Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання203
§ 41. Охорона природи208
§ 42. Раціональне природокористування213

Розділ ІV.. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§ 43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають217
§ 44. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення222
§ 45. Механічний рух населення228
Тема 2. Розселення
§ 46. Густота населення світу й України233
§ 47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація237
§ 48. Міста й села України242
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу246
§ 50. Національний склад населення України250
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 51. Релігійний склад населення світу й України254
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§ 52. Трудові ресурси258
§ 53. Зайнятість населення в Україні261

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

Терміни і поняття267
Рекомендована література269

8-09-2016, 13:18 3 234