Географія 8 клас Довгань Нова програма

Географія 8 клас Довгань Нова програма
Название учебника: Географія 8 клас
 
Автор: Довгань Г.Д., Стадник О.Г.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2016
 
Язык: украинский
 
Страниц: 275
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

Вступ

§ 1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення» 5
§ 2. Географічні дослідження території України 9

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта
§ 3. Географічна карта. Картографічні проекції 14
§ 4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 19
§ 5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень 23
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топографічні карти 27
§ 7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою 34

Розділ II. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8. Політична карта світу 38
§ 9. Географічне положення України 44
Тема 2. Формування території України
§ 10. Формування території України 49
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 11. Україна на карті годинних поясів 54

Розділ III. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 12. Загальні риси рельєфу України 60
§ 13. Тектонічна будова 65
§ 14. Геологічна будова 70
§ 15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери 74
§ 16. Формування рельєфу 77
§ 17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини 81
§ 18. Рудні та нерудні корисні копалини 85
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України 90
§ 20. Клімат України та відображення його показників на кліматичній карті 96
§ 21. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища 103
§ 22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси 108
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 23. Води суходолу. Характеристики річок 113
§ 24. Основні річкові басейни та системи 119
§ 25. Озера, болота, водосховища та канали 124
§ 26. Підземні води. Водні ресурси України 130
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 27. Ґрунти України 134
Тема 5. Рослинність
§ 28. Рослинний покрив 142
Тема 6. Тваринний світ України
§ 29. Тваринний світ 146
Тема 7. Ландшафти України
§ 30. Ландшафт як просторово-цілісна система 151
§ 31. Районування природних ландшафтів 156
§ 32. Зони мішаних і широколистяних лісів 160
§ 33. Лісостепова зона 166
§ 34. Зона степів 173
§ 35. Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи 179
§ 36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи 184
§ 37. Кримські гори 188
§ 38. Чорне море 193
§ 39. Азовське море 198
Тема 8. Природокористування
§ 40. Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання 203
§ 41. Охорона природи 208
§ 42. Раціональне природокористування 213

Розділ ІV.. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§ 43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають 217
§ 44. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення 222
§ 45. Механічний рух населення 228
Тема 2. Розселення
§ 46. Густота населення світу й України 233
§ 47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація 237
§ 48. Міста й села України 242
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу 246
§ 50. Національний склад населення України 250
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 51. Релігійний склад населення світу й України 254
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§ 52. Трудові ресурси 258
§ 53. Зайнятість населення в Україні 261

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

Терміни і поняття 267
Рекомендована література 269

8-09-2016, 13:18 2 715