Розділи

Географія Довгань 8 клас 2021

24.05.2021 - 13:19 636 0
Географія Довгань 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення»
§2. Географічні дослідження території України
Розділ І. Географічна карта та робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§3. Географічна карта. Картографічні проєкції
§4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах
§5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень
Тема 2. Топографічні карти
§6. Топографічні карти
§7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§8. Політична карта світу
§9. Географічне положення України
Тема 2. Формування території України
§10. Формування території України
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§11. Україна на карті годинних поясів
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§12. Загальні риси рельєфу України
§13. Тектонічна будова
§14. Геологічна будова
§15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери
§16. Формування рельєфу
§17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини
§18. Рудні та нерудні корисні копалини
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України
§20. Кліматичні показники та їх розподіл на території України
§21. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища
§22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§23. Води суходолу. Характеристики річок
§24. Основні річкові басейни та системи
§25. Озера, болота, водосховища та канали
§26. Підземні води. Водні ресурси України
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§27. Ґрунти України
Тема 5. Рослинність
§28. Рослинний покрив
Тема 6. Тваринний світ України
§29. Тваринний світ
Тема 7. Ландшафти України
§30. Ландшафт як просторово-цілісна система
§31. Районування природних ландшафтів
§32. Зони мішаних і широколистяних лісів
§33. Лісостепова зона
§34. Зона степів
§35. Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи
§36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи
§37. Кримські гори
§38. Чорне море
§39. Азовське море
Тема 8. Природокористування
§40. Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання
§41. Охорона природи
§42. Раціональне природокористування
Розділ ІV.. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають
§44. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення
§45. Механічний рух населення
Тема 2. Розселення
§46. Густота населення світу й України
§47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація
§48. Міста й села України
Тема 3. Етнічний склад населення
§49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу
§50. Національний склад населення України
Тема 4. Релігійний склад населення
§51. Релігійний склад населення світу й України
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§52. Трудові ресурси
§53. Зайнятість населення в Україні
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
Терміни і поняття
Рекомендована література
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія Довгань 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?