Разделы

Географія Довгань 8 клас 2021

24.05.2021 - 13:19 309 0
Географія Довгань 8 клас 2021
Содержание Читать онлайн Скачать
§1. Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення»
§2. Географічні дослідження території України
Розділ І. Географічна карта та робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§3. Географічна карта. Картографічні проєкції
§4. Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах
§5. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень
Тема 2. Топографічні карти
§6. Топографічні карти
§7. Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою
Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§8. Політична карта світу
§9. Географічне положення України
Тема 2. Формування території України
§10. Формування території України
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§11. Україна на карті годинних поясів
Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§12. Загальні риси рельєфу України
§13. Тектонічна будова
§14. Геологічна будова
§15. Особливості природних умов території України в різні геологічні ери
§16. Формування рельєфу
§17. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини
§18. Рудні та нерудні корисні копалини
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§19. Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України
§20. Кліматичні показники та їх розподіл на території України
§21. Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища
§22. Прогноз погоди. Кліматичні ресурси
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§23. Води суходолу. Характеристики річок
§24. Основні річкові басейни та системи
§25. Озера, болота, водосховища та канали
§26. Підземні води. Водні ресурси України
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§27. Ґрунти України
Тема 5. Рослинність
§28. Рослинний покрив
Тема 6. Тваринний світ України
§29. Тваринний світ
Тема 7. Ландшафти України
§30. Ландшафт як просторово-цілісна система
§31. Районування природних ландшафтів
§32. Зони мішаних і широколистяних лісів
§33. Лісостепова зона
§34. Зона степів
§35. Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи
§36. Гірські ландшафти Карпат. Охорона природи
§37. Кримські гори
§38. Чорне море
§39. Азовське море
Тема 8. Природокористування
§40. Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання
§41. Охорона природи
§42. Раціональне природокористування
Розділ ІV.. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§43. Кількість населення і чинники, які на неї впливають
§44. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення
§45. Механічний рух населення
Тема 2. Розселення
§46. Густота населення світу й України
§47. Міські та сільські населені пункти. Урбанізація
§48. Міста й села України
Тема 3. Етнічний склад населення
§49. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу
§50. Національний склад населення України
Тема 4. Релігійний склад населення
§51. Релігійний склад населення світу й України
Тема 5. Зайнятість населення у світі й в Україні
§52. Трудові ресурси
§53. Зайнятість населення в Україні
Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону
Терміни і поняття
Рекомендована література
На этой странице вы можете бесплатно скачать Географія Довгань 8 клас 2021.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 21.06.2022 - 03:09
Hey there, I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж