Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Українська мова 5 клас Єрмоленко

Українська мова 5 клас Єрмоленко

20.08.2016 - 15:53 2 045 0
Українська мова 5 клас Єрмоленко
Зміст Читати онлайн Завантажити
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
§ 1. Значення мови в житті людини і суспільстві. Українська мова - державна мова України
§ 2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
§ 3. Іменник
§ 4. Прикметник
§ 5. Числівник
§ 6. Займенник
§ 7. Дієслово
§ 8. Прислівник
§ 9. Прийменник
§ 10. Сполучник
Завдання для самоперевірки
ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ
§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)
§ 13. Речення з одним головним членом
§ 14. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення
§ 15. Другорядні члени речення
§ 16. Речення з однорідними членами
§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні
§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами
§ 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком
§ 21. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§ 22. Діалог. Тире при діалозі
Основні поняття до розділу "Відомості із синтаксису і пунктуації"
Завдання для самоперевірки
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 23. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки
§ 24. Приголосні тверді і м'які
§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні
§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ
§ 27. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ
§ 28. Склад. Складні правила переносу слів
§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник
§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником
§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о у коренях слів
§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
§ 34. Спрощення в групах приголосних
§ 35. Чергування о - а, е - і, е - и
§ 36. Чергування о, е з і
§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш
§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків
§ 40. Основні випадки чергування у - в, і - й
§ 41. Позначення м'якості приголосних на письмі ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака
§ 42. Сполучення йо, ьо
§ 43. Правила вживання апострофа
§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення із словником іншомовних слів
Основні поняття розділу " Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Завдання для самоперевірки
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні. Тлумачний і перекладний словники
§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§ 50. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів
§ 51. Омоніми
§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови
Основні поняття до розділу "Лексикологія"
Завдання для самоперевірки
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова. Спільнокореневі слова
§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова
§ 55. Вимова і написання префікса з зі, с
§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без-
§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-
Основні поняття до розділу "Будова слова. Орфографія"
Завдання для самоперевірки
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 5 клас Єрмоленко.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 10.12.2022 - 00:18
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://boostleadgeneration.com
Eric
Eric 07.12.2022 - 21:00
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 28.11.2022 - 22:51
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 25.11.2022 - 05:39
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Eric
Eric 22.11.2022 - 15:16
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website in.ua to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any