Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Українська мова 7 клас Кобцев

Українська мова 7 клас Кобцев

21.08.2015 - 17:29 1 949 0
Українська мова 7 клас Кобцев
Зміст Читати онлайн Завантажити
Розумні й допитливі!4

Вступ

5
§ 1. Мова — скарбниця духовності народу6

Повторення та узагальнення вивченого

9
§ 2. Відомості з синтаксису та пунктуації10
§ 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм18

Морфологія. Орфографія. Дієслово

33
§ 4. Дієслово як частина мови. Загальне значення34
§ 5. Неозначена та особові форми дієслова38
§ 6. Види дієслів42
§ 7. Часи дієслова46
§ 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова І й II дієвідмін49
§ 9. Способи дієслів та їх формотворення59
§ 10. Безособові дієслова64
§ 11. Творення дієслів68
§ 12. Написання не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів74
§ 13. Е, и в особових закінченнях дієслів I й II дієвідміни. Ь у дієсловах наказового способу79

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник

83
§ 14. Дієприкметник як особлива форма дієслова84
§ 15. Активні дієприкметники. Творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу88
§ 16. Пасивні дієприкметники. Творення. Пасивних дієприкметників минулого й теперішнього часу98
§ 17. Відмінювання дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники104
§ 18. Дієприкметниковий зворот107
§ 19. Безособові дієслівні форми на -но, -то112
§ 20. Правопис дієприкметників. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження119
§ 21. Правопис не з дієприкметниками123

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник

127
§ 22. Дієприслівник як особлива форма дієслова128
§ 23. Вид і час дієприслівників. Творення дієприслівників недоконаного й доконаного виду130
§ 24. Дієприслівниковий зворот. Не з дієприслівниками134

Морфологія. Орфографія. Прислівник

139
§ 25. Прислівник як частина мови. Загальне значення. Синтаксична роль140
§ 26. Розряди прислівників за значенням143
§ 27. Способи творення та наголошування прислівників146
§ 28. Ступені порівняння прислівників151
§ 29. Правопис прислівників155
§ 30. Написання прислівників разом і через дефіс. Прислівники й прислівникові словосполучення, що пишуться окремо162

Службові частини мови. Прийменник

167
§ 31. Прийменник як службова частина мови та засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні168
§ 32. Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників окремо, разом і через дефіс172

Службові частини мови. Сполучник

177
§ 33. Сполучник як службова частина мови178
§ 34. Сполучники сурядності й підрядності у простому і складному реченні181
§ 35. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо186

Службові частини мови. Частка

189
§ 36. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням190
§ 37. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки196
§ 38. Не, ні, ані з різними частинами мови199

Службові частини мови. Вигук

203
§ 39. Вигук як особлива частина мови204
§ 40. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках208

Узагальнення й систематизація вивченого

211
§ 41. Узагальнення й систематизація вивченого212

Розвиток мислення й мовлення

215
§ 42. Відомості про мовлення217
§ 43. Аудіювання (слухання — розуміння). Аудіювання тексту з елементами роздуму222
§ 44. Аудіювання (слухання — розуміння). Аудіювання тексту з елементами опису процесів праці225
§ 45. Аудіювання (слухання — розуміння). Аудіювання тексту з елементами опису предметів побуту228
§ 46. Читання мовчки і вголос. Читання мовчки232
§ 47. Читання мовчки і вголос. Читання вголос236
§ 48. Говоріння. Письмо. Докладні і стислі, усні та письмові перекази за простим і складним планом241
§ 49. Говоріння. Письмо. Діалогічне мовлення250
§ 50. Говоріння. Письмо. Усні й письмові твори за простим і складним планом262
§ 51. Говоріння. Письмо. Замітка в газету (інформаційна, дискусійна)271
§ 52. Говоріння. Письмо. Твір-оповідання за наведеним сюжетом273
§ 53. Говоріння. Письмо. Ділові папери. Розписка279

Перевір себе. Відповіді на творчі завдання

281
Твій тлумачний словничок-довідничок282
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 7 клас Кобцев.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?