Історія України 7 клас Свідерський

Історія України 7 клас Свідерський
Название учебника: Історія України 7 клас
 
Автор: Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів 3
Повторення
§ 1. Історія України в стародавні часи 5
Вступ
§ 2. Історія України в середні віки 9

РОЗДІЛ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

§ 3. Східні слов’яни та їхні сусіди 17
§ 4. Утворення Київської держави (Русі-України) 27
§ 5. Київська держава (Русь-Україна) за часів князя Ігоря та княгині Ольги 38
Практичне заняття. Князь Святослав і його походи  46
Узагальнення за розділом 1 53

РОЗДІЛ II. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 6. Володимир Великий 57
§ 7. Ярослав Мудрий 64
§ 8. Культура Русі-України наприкінці X — у першій половині XI ст 73
§ 9-10. Політичний і соціальний устрій Русі-України наприкінці X — у першій  оловині XI ст.  
Розвиток господарства 81
Практичне заняття. Християнська релігія і церква в житті давньоукраїнського суспільства 97
Узагальнення за розділом II 100

РОЗДІЛ III. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) у другій половині XI — першій половині XIII ст.

§11. Київська держава за Ярославичів 104
§ 12. Правління Володимира Мономаха 111
§ 13. Політичне й соціально-економічне життя давньоукраїнських князівств у середині XII — першій половині XIII ст 119
§ 14. Архітектура, літописи й образотворче мистецтво в Русі-Україні в другій половині XI - першій половині XIII ст 132
Практичне заняття. «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело 138
Узагальнення за розділом III 144

РОЗДІЛ IV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича 147
§ 16. Монгольська навала на українській землі 154
§ 17. Розквіт Галицько-Волинської держави за Данила Галицького та його наступників 164
Практичне заняття. Зовнішня політика князя Данила Романовича 167
§ 18. Правління Юрія І Львовича й останні галицько-волинські князі 171
§ 19. Освіта, мистецтво та церква в Галицько-Волинській державі 174
Узагальнення за розділом IV 179

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина XIV-XV ст.)

§ 20-21. Політичний статус українських земель у складі Великого князівства Литовського й інших держав. Кревська унія 1385 р. та українські землі 183
§ 22. Держава Феодоро та Кримське ханство 193
§ 23. Суспільне життя в Україні 199
§ 24. Господарське життя в Україні 205
§ 25. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІУ-ХУ ст 212
Практичне заняття. Етнічний склад населення України. Повсякденне життя 218
§ 26. Історія рідного краю 219
Узагальнення за розділом V 230
Узагальнення до курсу 231
Найважливіші історичні дати 233
Короткий словник понять і термінів  235
Перевірте себе 212

21-08-2015, 16:55 1 853