Хімія 7 клас Савчин

Хімія 7 клас Савчин
Название учебника: Хімія 7 клас
 
Автор: Савчин М. М.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 176
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі 5
§ 2. Короткі відомості з історії хімії 11
§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом  17
Практична робота 1 23

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості  34
Лабораторний дослід 1 38
§ 5. Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей  40
Практична робота 2 46
§ 6. Атом, його склад. Хімічні елементи, їх назви й символи 48
§ 7. Відносні атомні маси хімічних елементів 54
§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Структура періодичної системи 57
§ 9. Прості га складні речовини 64
Лабораторний дослід 2 69
§ 10. Хімічні формули речовин  72
§ 11. Валентність хімічних елементів 76
§ 12. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента в складній речовині 83
§ 13. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують 88
Лабораторний дослід 3 96
§ 14. Хімічні властивості речовин 99
Практична робота 3 102
ПІовторення та узагальнення теми «Початкові хімічні поняття» 104

Тема 2. Кисень

§ 15. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень 108
§ 16. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння 114
§ 17. Добування кисню. Реакція розкладу  119
§ 18. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди 125
§ 19. Взаємодія кисню зі складними речовинами  133
Практична робота 4 137
§ 20. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль  138
§ 21. Поняття про систему маркування небезпечних речовин 142
Повторення та узагальнення теми «Кисень»  148

Тема 3. Вода

§ 22. Вода. Поширеність у природі. Вода — розчинник 150
§ 23. Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину  155
Лабораторний дослід 4  158
§ 24. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи  160
Лабораторний дослід 5 162
§ 25. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення 164
Повторення й узагальнення теми «Вода» 173
Відповіді до задач  174
Термінологічний словник 175
Предметний покажчик 179

21-08-2015, 10:34 1 566