Хімія 7 клас Лашевська

Хімія 7 клас Лашевська
Название учебника: Хімія 7 клас
 
Автор: Лашевська Г.А., Лашевська А.А.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ
§ 1. Хімія - природнича наука
§ 2. Хімія: від колиски до сталого розвитку людства
§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті
Тема 1. Початкові хімічні елементи
§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини
§ 5. Як вивчають речовини
§ 6. Фізичні властивості речовин
§ 7. Чисті речовини і суміші
§ 8. Атом, його склад
§ 9. Хімічні елементи, їхні назви та символи
§ 10. Маса атома
§ 11. Хімічні формули речовин
§ 12. Багатоманітність речовин
§ 13. Валентність хімічних елементів
§ 14. Відносна молекулярна маса
§ 15. Масова частка елемента в речовині
§ 16. Фізичні та хімічні явища
Тема 2. Кисень
§ 17. Повітря, його склад
§ 18. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій
§ 19. Схема хімічної реакції
§ 20. Добування кисню у промисловості та лабораторії
§ 21. Хімічні властивості кисню
§ 22. Умови виникнення та припинення горіння
§ 23. Поширеність і колообіг Оксигену у природі
§ 24. Проблема чистого повітря
Тема 3. Вода
§ 25. Вода, склад її молекули, фізичні властивості, поширеність у природі
§ 26. Вода - розчинник
§ 27. Виготовлення розчину
§ 28. Взаємодія води з оксидами
§ 29. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини
Додаток
Предметний покажчик
Тлумачний словник

21-08-2015, 10:32 1 597