Хімія 7 клас Григорович

Хімія 7 клас Григорович
Название учебника: Хімія 7 клас
 
Автор: Григорович О. В.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Знайомство з підручником 3

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука 5
Що вивчає хімія? 5
Хімія — галузь природознавства 7
Хімія в промисловості 8
Хімія та навколишнє середовище 10
§ 2. Короткі відомості з історії хімії 11
Реміснича хімія 11
Хімія в античному світі 13
Виникнення слова «хімія» 14
Алхімічний період 15
Сучасна хімія 17
§ 3. Робота в хімічній лабораторії. Маркування небезпечних речовин. Спостереження й експеримент у хімії 19
Лабораторне обладнання та хімічний посуд 19
Нагрівальні прилади. Будова полум’я 21
Маркування небезпечних речовин. Безпека під час роботи в хімічній лабораторії 23
Спостереження й експеримент у хімії 25
Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з хімічним обладнанням 28
Практична робота № 1 30

Тема І. Початкові хімічні поняття

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості 34
Речовина. Матеріал. Тіло 34
Фізичні властивості речовин 36
Агрегатні стани речовин 38
Лабораторний дослід № 1 39
§ 5. Чисті речовини та суміші 43
Суміші та чисті речовини в природі 43
Однорідні та неоднорідні суміші 44
Властивості чистих речовин і сумішей 45
Як відрізнити чисту речовину від суміші? 46
Розділення сумішей 47
Практична робота № 2 52
§ 6. Атоми. Молекули 53
Атоми 53
Молекули 53
Атоми та молекули в речовинах 56
§ 7. Хімічні елементи 59
Поняття про хімічні елементи 59
Назви та символи хімічних елементів 60
Поширеність хімічних елементів у природі 62
§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 64
Періодична система — перелік відомих елементів 64
Структура Періодичної системи 64
§ 9. Хімічні формули речовин 68
§ 10. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса 73
Відносна атомна маса 73
Відносна молекулярна маса 74
§ 11. Масова частка елемента в речовині 77
Закони Пруста і Дальтона 78
§ 12. Прості та складні речовини 81
Прості речовини 83
Метали та неметали 83
Складні речовини 85
Класифікація складних речовин 86
Лабораторний дослід № 2 88
§ 13. Валентність 90
Поняття про валентність 90
Визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук 92
Складання формули бінарної сполуки за валентністю елементів 93
§ 14. Фізичні та хімічні явища 97
Фізичні явища 97
Хімічні явища 98
Ознаки хімічних реакцій 99
Умови перебігу хімічних реакцій 102
Лабораторний дослід № 3 102
Практична робота № 3 104

Тема ІІ. Кисень

§ 15. Повітря, Оксиген, кисень 107
Повітря і кисень 107
Кисень та озон 108
Фізичні властивості кисню 109
Відкриття кисню 110
Оксиген у природі 111
Поняття про оксиди. 113
§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях 115
Закон збереження маси 115
Складання рівнянь хімічних реакцій 118
§ 17. Добування і зберігання кисню 122
Розкладання оксидів 122
Розкладання бертолетової солі. Каталізатори 123
Розкладання калій перманганату 124
Як можна зібрати добутий кисень? 125
Добування кисню з гідроген пероксиду 125
Реакції розкладу 126
Добування кисню в промисловості. Зберігання кисню 126
Практична робота № 4 130
§ 18. Хімічні властивості кисню 132
Загальна характеристика хімічних властивостей кисню 132
Взаємодія кисню з простими речовинами 132
Взаємодія кисню зі складними речовинами 134
§ 19. Горіння й окиснення речовин у повітрі 136
Горіння речовин у повітрі 136
Повільне окиснення 138
Вибух 138
Умови виникнення та перебігу реакції горіння 139
Гасіння полум’я 141
§ 20. Застосування кисню. Проблема чистого повітря 143
Застосування кисню 143
Проблема чистого повітря 145
§ 21. Колообіг Оксигену в природі 145
Поняття про колообіг хімічних елементів 145
Зв’язування атомів Оксигену в інші сполуки 146
Утворення кисню 147

Тема ІІІ. Вода

§ 22. Вода 150
Вода — найважливіша речовина на Землі 150
Фізичні властивості води 151
Вода в природі 152
§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів 154
Поняття про розчини 154
Масова частка розчиненої речовини 155
Лабораторний дослід № 4 157
§ 24. Взаємодія води з оксидами 160
Поняття про кислоти й основи 160
Кислотні оксиди 160
Основні оксиди 161
Виявлення кислот і основ у розчинах 162
Лабораторний дослід № 5 163
§ 25. Проблема чистої води 164
Проблема чистої води 164
Джерела забруднення води 165
Охорона водойм від забруднення 166
Очищення води 166

Додатки

 
Фізичні властивості деяких речовин 170
Шкала твердості речовин Ф. Мооса 172
Традиційні (тривіальні) назви деяких речовин та їхні хімічні формули 173
Хімічні рекорди 174
Видатні хіміки України та їхній внесок у розвиток науки 175
Посилання в Інтернет на цікаві хімічні ресурси 178
Словник термінів 179
Алфавітний покажчик 183
Відповіді на розрахункові задачі 185

21-08-2015, 10:31 3 172