Хімія 7 клас Дячук

Хімія 7 клас Дячук
Название учебника: Хімія 7 клас
 
Автор: Дячук Л. С., Гладюк М. М.
 
Издательство: Навчальна книга - Богдан
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Слово до учнів 3

ВСТУП

5
§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі 6
§ 2. Історія розвитку хімії 15
§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом 23
Практична робота №1 35

РОЗДІЛ І. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

37
§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини 38
§ 5. Молекули. Атоми 43
§ 6. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії 47
§ 7. Фізичні властивості речовин 51
§ 8. Чисті речовини та суміші 57
Практична робота №2 67
§ 9. Атом 68
§ 10. Хімічні елементи 71
§ 11. Періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва 78
§ 12. Маса атома 82
§ 13. Хімічні формули речовин 87
§ 14. Багатоманітність речовин 92
§ 15. Валентність хімічних елементів 100
§ 16. Відносна молекулярна маса 106
§ 17. Масова частка елемента у складній речовині 110
§ 18. Фізичні та хімічні явища 119
Практична робота №3 127

РОЗДІЛ ІІ. КИСЕНЬ

129
§ 19. Повітря 130
§ 20. Оксиґен. Кисень 135
§ 21. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій 138
§ 22. Добування кисню у лабораторії та промисловості 145
Практична робота №4 152
§ 23. Хімічні властивості кисню 153
§ 24. Умови виникнення та припинення горіння 157
§ 25. Застосування та біологічна роль кисню 163

РОЗДІЛ ІІІ. ВОДА

169
§ 26. Вода 170
§ 27. Розчин 173
§ 28. Кількісний склад розчину 183
§ 29. Взаємодія води з оксидами 195
§ 30. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини 202
Відповіді 209
Словник 227
Предметний покажчик 232

21-08-2015, 10:30 1 304