Хімія 7 клас Буринська

Хімія 7 клас Буринська
Название учебника: Хімія 7 клас
 
Автор: Буринська Н.М.
 
Издательство: Педагогічна Думка
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 158
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ
§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі
§ 2. Короткі відомості з історії хімії
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії
Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії
Практична робота 1.
Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я
Практична робота 2.
Найпростіші операції з речовинами
Розділ І. Початкові хімічні поняття
§ 3. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Фізичні властивості речовин
§ 4. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей
Практична робота 3. Розділення неоднорідної суміші
§ 5. Атоми. Молекули. Хімічні елементи
§ 6. Відносна атомна маса хімічних елементів
§ 7. Прості й складні речовини. Хімічні формули. Відносна молекулярна маса речовини
§ 8. Валентність хімічних елементів
§ 9. Масова частка елемента в складній речовині
§ 10. Фізичні та хімічні явища
Практична робота 4. Дослідження фізичних і хімічних явищ
§ 11. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Розділ ІІ. Кисень
§ 12. Повітря, його склад
§ 13. Оксиген і кисень. Поширення в природі
§ 14. Добування кисню та його фізичні властивості
§ 15. Хімічні властивості кисню
Практична робота 5. Добування кисню та вивчення його властивостей
§ 16. Застосування кисню. Колообіг Оксигену в природі
§ 17. Озон
Розділ ІІІ. Вода
§ 18. Вода, склад молекули. Поширення в природі
§ 19. Фізичні властивості води
§ 20. Розчин та його компоненти. Процес розчинення
§ 21. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
Практична робота 6. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини
§ 22. Взаємодія води з оксидами
§ 23. Значення води в природі та житті людини
Тлумачний словник
Відповіді до завдань
Іменний покажчик
Предметний покажчик

21-08-2015, 10:29 7 600