Геометрія 7 клас Тадеєв

Геометрія 7 клас Тадеєв
Название учебника: Геометрія 7 клас
 
Автор: Тадеєв В. О.
 
Издательство: Навчальна книга - Богдан
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Переднє слово до учнів
Розділ 1. Елементарні геометричні фігури та їхні властивості
Вступ (Урок 1)
§1. П лощина. Точки і прямі
§2. Відрізки, промені та півплощини (Уроки 2 – 3)
§3. Вимірювання і відкладання відрізків (Урок 4)
Сторінки історії. Як вимірювали довжини у різні часи
§4. К ути та їхнє вимірювання (Урок 5)
Сторінки історії. Як вимірювали кути у різні часи
Зведений перелік основних теоретичних відомостей, вивчених
у розділі І
Перевір себе
Завдання для повторення та проведення контрольної роботи до розділу І
Розділ ІІ . Взаємне розміщення прямих на площині
Вступ (Урок 6)
§5. Суміжні кути
§6. Вертикальні кути (Урок 7)
Сторінки історії. Геометрія і... математика
§7. Кут між прямими. Перпендикулярні прямі (Уроки 8 – 9)
§8. Паралельні прямі. Ознаки паралельності прямих (Уроки 10 – 11)
Сторінки історії. «Начала» Евкліда — перший підручник з геометрії
§9. А ксіома про паралельні прямі. Властивості паралельних прямих (Уроки 12 – 13)
Для тих, хто хоче знати більше
§10. Альтернативні форми аксіоми про паралельні прямі
Сторінки історії. Як з’явилася неевклідова геометрія
Зведений перелік основних теоретичних відомостей, вивчених у розділі ІІ
Перевір себе
Завдання для повторення та проведення контрольної роботи до розділу ІІ
Розділ ІІІ . Трикутники. Ознаки рівності трикутників Вступ (Урок 14)
§11. Трикутник і його елементи
§12. Сума кутів трикутника (Уроки 15 – 16)
§13. Зовнішній кут трикутника (Уроки 17 – 18)
§14. Рівність трикутників. Перша ознака рівності трикутників (Уроки 19 – 20)
§15. Друга ознака рівності трикутників (Уроки 21 – 22)
§16. Рівнобедрений трикутник і його властивості (Уроки 23 – 24)
Для тих, хто хоче знати більше
Яким може бути розміщення висот у трикутнику
§17. Ознаки рівнобедреного трикутника (Уроки 25 – 26)
Сторінки історії. Фалес і зародження великої грецької науки
§18. Третя ознака рівності трикутників (Уроки 27 – 28)
§19. Прямокутні трикутники (Уроки 29 – 30)
§20. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника (Уроки 31 – 32)
Зведений перелік основних теоретичних відомостей, вивчених у розділі ІІІ
Перевір себе
Завдання для повторення та проведення контрольної роботи до розділу ІІІ
Розділ ІV. Коло і круг. Геометричні побудови
Вступ (Уроки 33 – 34)
§21. Коло і круг
§22. Коло і круг як геометричні місця точок (Урок 35)
§23. Властивість діаметра, перпендикулярного до хорди (Урок 36)
§24. Взаємне розміщення прямої і кола. Дотична до кола (Урок 37)
§25. Задання кола точками. Коло, описане навколо трикутника (Урок 38)
Для тих, хто хоче знати більше
§26. Взаємне розміщення двох кіл
§27. К оло, вписане у трикутник (Уроки 39 – 40)
Для тих, хто хоче знати більше
1. Про геометричне місце точок, рівновіддалених від сторін кута
2. Про кола, вписані ззовні у трикутник
§28. Знаходження кривини довільної плавної лінії
§29. Геометричні побудови за допомогою лінійки і циркуля (прямих і кіл) (Урок 41 – 43)
§30. Орієнтовна схема для розв’язування задач на побудову (Урок 44)
§31. М етод геометричних місць у розв’язуванні задач на побудову (Урок 45)
Для тих, хто хоче знати більше
§32. Спряження відрізків і кіл в інженерній графіці
Сторінки історії. Задача про трисекцію кута
Зведений перелік основних теоретичних відомостей, вивчених у розділі ІV
Перевір себе
Завдання для повторення та проведення контрольної роботи до розділу ІV
Предметний покажчик
Відповіді до задач і вправ

21-08-2015, 10:27 3 426