Географія 7 клас Масляк

Географія 7 клас Масляк
Название учебника: Географія 7 клас
 
Автор: Масляк П.О., Капіруліна С.Л.
 
Издательство: Аксіома
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 412
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі друзі, юні колеги-географи! 3
Як працювати з підручником 4
Вступ 6
§1. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів 8
§2. Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням 12

РОЗДІЛ I. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

Тема 1. Форма і рухи Землі
§3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка в географічній оболонці 18
Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки
§4. Походження материків та океанічних западин. Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів 22
§5. Рельєф Землі та його формування. Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості 25
§6. Залежність клімату від надходження енергії Сонця 28
§7. Повітряні маси та їхні типи 32
§8. Кліматичні пояси та області. Кліматичні карти 35
§9. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність 37
§10. Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій 41

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Тема 1. Африка
§11. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка 47
§12. Рельєф, тектонічна будова та корисні копалини Африки 49
§13. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату 53
§14. Води суходолу. Використання водних ресурсів 57
§15. Природні зони екваторіального і субекваторіального кліматичних поясів 61
§16. Природні зони субтропічного і тропічного кліматичних поясів 65
§17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми 69
§18. Об’єкти, занесені до списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО на материку 72
§19. Населення Африки. Держави: Єгипет, Ефіопія 75
§20. Держави: Ніґерія, Південна Африка. Зв’язки України з державами африканського континенту 79
§21. Освоєння природи Африки людиною 82
Тема 2. Південна Америка
§22. Географічне положення. Дослідження материка 89
§23. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини материка 92
§24. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату 96
§25. Води суходолу Південної Америки 100
§26. Природні зони. Висотна поясність Анд 104
§27. Сучасні екологічні проблеми. Зміни природи материка людиною 108
§28. Об’єкти Південної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО 112
§29. Населення. Держави Бразилія, Аргентина, Чилі. Зв’язки України з державами Південної Америки 114
Тема 3. Австралія та Океанія
§30. Географічне положення. Відкриття та дослідження 121
§31. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини 124
§32. Клімат і води суходолу 127
§33. Природні зони субекваторіального, тропічного і субтропічного кліматичних поясів. Особливості рослинного світу Австралії 131
§34. Природні зони Тасманії. Особливості тваринного світу Австралії 134
§35. Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна-материк. Україна і Австралія 137
§36. Несприятливі природні процеси і явища на материку. Зміни природи материка людиною 140

РОЗДІЛ III. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду
Тема 2. Природа материка
§37. Географічне положення. Історія відкриття та дослідження. Українська дослідна станція «Академік Вернадський» 148
§38. Льодовий покрив. Рельєф і корисні копалини Антарктиди 152
§39. Клімат і органічний світ Антарктиди 155

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

Тема 1. Північна Америка
§40. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння 163
§41. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини 166
§42. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату 171
§43. Води суходолу 174
§44. Природні зони Північної Америки 178
§45. Природні зони субтропічного, тропічного і субекваторіального кліматичних поясів 183
§46. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми 187
§47. Об’єкти Північної Америки, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО 190
§48. Населення. Держави: США, Канада, Мексика. Україна і держави Північної Америки 192
Тема 2. Євразія
§49. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка 200
§50. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини 203
§51. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси: континентальні, сезонно-вологі й вологі типи клімату 207
§52. Води суходолу 211
§53. Природні зони арктичного та субарктичного поясів 216
§54. Природні зони помірного кліматичного поясу 219
§55. Природні зони субтропічного й тропічного кліматичних поясів 225
§56. Природні зони субекваторіального й екваторіального кліматичних поясів 229
§57. Зміни природи материка людиною 233
§58. Об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО 237
§59. Населення. Найбільші держави Європи — Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія 241
§60. Найбільші держави Азії — Китай, Індія, Японія. Зв’язки України з країнами Європи та Азії 246

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ

Тема 1. Тихий океан
Тема 2. Атлантичний океан
Тема 3. Індійський океан
Тема 4. Північний Льодовитий океан
§61. Тихий океан 255
§62. Атлантичний океан 261
§63. Індійський океан 268
§64. Північний Льодовитий океан 275

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів
Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів
§65. Природні багатства материків та океанів. Наслідки використання ресурсів людиною 287
§66. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти 290
§67. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження 294
§68. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи 298
Додатки 304
Короткий словник географічних термінів і понять 311

21-08-2015, 10:14 1 123