Фізика 7 клас Засєкіна

Фізика 7 клас Засєкіна
Название учебника: Фізика 7 клас
 
Автор: Засєкіна Т. М., Засєкін Д.O.
 
Издательство: Світоч
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Юні друзі!3
Вступ6

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

§ 1. Фізика — наука про природу12
§ 2. Фізичні величини та їх вимірювання17
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу24
§ 3. Простір і час25
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів31
§ 4. Початкові відомості про будову речовини32
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл36
§ 5. Історичний характер фізичного знання37
Підсумки до розділу «Фізика як природнича наука»43

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 6. Механічний рух46
§ 7. Поступальний рух51
§ 8. Шлях. Переміщення57
§ 9. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху62
Учимося розв’язувати фізичні задачі65
§ 10. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху.69
§ 11. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху75
§ 12. Рівномірний рух по колу79
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу82
§ 13. Коливальний рух. Маятники83
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника87
Учимося виконувати навчальний проект із фізики88
Навчальний проект «Визначення середньої швидкості нерівномірного руху»90
ПІДСУМКИ до розділу «Механічний рух»90
Перевір свої знання92

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

§ 14. Явище інерції та інертність тіл98
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси методом зважування104
§ 15. Густина речовини106
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин)112
§ 16. Сила113
§ 17. Сила тяжіння116
§ 18. Рівнодійна сил.120
§ 19. Сили пружності124
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл128
§ 20. Вага тіла. Невагомість129
§ 21. Сили тертя134
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання141
ПІДСУМКИ до розділу «Взаємодія тіл. Сила»142
Перевір свої знання143

РОЗДІЛ 4. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН ТА ГАЗІВ

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню148
§ 23. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля154
§ 24. Гідростатичний тиск160
§ 25. Атмосферний тиск167
§ 26. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда174
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла179
Навчальний проект «Розвиток судно- та повітроплавання»180
ПІДСУМКИ до розділу «Сила тиску. Тиск рідин та газів»181
Перевір свої знання182

РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§ 27. Механічна робота. Потужність186
§ 28. Механічна енергія та її види190
§ 29. Закон збереження й перетворення енергії195
§ 30. Прості механізми. Момент сили200
Лабораторна робота № 11. Визначення умов рівноваги важеля206
§ 31. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки207
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини213
Навчальний проект «Становлення знань про фізичні основи машин і механізмів».214
ПІДСУМКИ до розділу «Механічна робота та енергія»215
Перевір свої знання216
Відповіді до вправ219
Предметний покажчик220

21-08-2015, 10:09 2 086