Фізика 7 клас Засєкіна

Фізика 7 клас Засєкіна
Название учебника: Фізика 7 клас
 
Автор: Засєкіна Т. М., Засєкін Д.O.
 
Издательство: Світоч
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Юні друзі! 3
Вступ 6

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

§ 1. Фізика — наука про природу 12
§ 2. Фізичні величини та їх вимірювання 17
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу 24
§ 3. Простір і час 25
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів 31
§ 4. Початкові відомості про будову речовини 32
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл 36
§ 5. Історичний характер фізичного знання 37
Підсумки до розділу «Фізика як природнича наука» 43

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 6. Механічний рух 46
§ 7. Поступальний рух 51
§ 8. Шлях. Переміщення 57
§ 9. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху 62
Учимося розв’язувати фізичні задачі 65
§ 10. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху. 69
§ 11. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 75
§ 12. Рівномірний рух по колу 79
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу 82
§ 13. Коливальний рух. Маятники 83
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника 87
Учимося виконувати навчальний проект із фізики 88
Навчальний проект «Визначення середньої швидкості нерівномірного руху» 90
ПІДСУМКИ до розділу «Механічний рух» 90
Перевір свої знання 92

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

§ 14. Явище інерції та інертність тіл 98
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси методом зважування 104
§ 15. Густина речовини 106
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин) 112
§ 16. Сила 113
§ 17. Сила тяжіння 116
§ 18. Рівнодійна сил .120
§ 19. Сили пружності 124
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл 128
§ 20. Вага тіла. Невагомість 129
§ 21. Сили тертя 134
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання 141
ПІДСУМКИ до розділу «Взаємодія тіл. Сила» 142
Перевір свої знання 143

РОЗДІЛ 4. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН ТА ГАЗІВ

§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню 148
§ 23. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля 154
§ 24. Гідростатичний тиск 160
§ 25. Атмосферний тиск 167
§ 26. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда 174
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла 179
Навчальний проект «Розвиток судно- та повітроплавання» 180
ПІДСУМКИ до розділу «Сила тиску. Тиск рідин та газів» 181
Перевір свої знання 182

РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

§ 27. Механічна робота. Потужність 186
§ 28. Механічна енергія та її види 190
§ 29. Закон збереження й перетворення енергії 195
§ 30. Прості механізми. Момент сили 200
Лабораторна робота № 11. Визначення умов рівноваги важеля 206
§ 31. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки 207
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини 213
Навчальний проект «Становлення знань про фізичні основи машин і механізмів». 214
ПІДСУМКИ до розділу «Механічна робота та енергія» 215
Перевір свої знання 216
Відповіді до вправ 219
Предметний покажчик 220

21-08-2015, 10:09 1 736