Розділи
Підручники для школи » 7 клас » Фізика 7 клас Сиротюк

Фізика 7 клас Сиротюк

21.08.2015 - 10:08 2 715 0
Фізика 7 клас Сиротюк
Зміст Читати онлайн Завантажити
Юні друзі!3
Вступ4

Роздiл 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. Що вивчає фізика6
§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія8
§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла10
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання11
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу13
§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин15
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів17
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами19
§ 6. Розвиток вчення про будову речовини19
§ 7. Будова речовини22
§ 8. Молекули24
§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони26
§ 10. Рух і взаємодія молекул28
§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини32
§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики33
§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві37

Роздiл 2. Механічний рух

§ 14. Механічний рух. Відносність руху48
§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка50
§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення51
§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху54
§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху57
§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху59
§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу65
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу68
§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники69
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника73

Роздiл 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції80
§ 23. Інертність тіла. Маса тіла83
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування87
§ 24. Густина речовини88
Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин90
§ 25. Сила94
§ 26. Сила тяжіння95
§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість98
§ 28. Динамометри. Вимірювання сил102
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл103
§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання107
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання110
§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сил111
§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску116
§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля121
§ 33. Гідравлічні машини124
§ 34. Сполучені посудини129
§ 35. Атмосферний тиск. Барометри132
§ 36. Манометри138
§ 37. Рідинні насоси139
§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда144
§ 39. Умови плавання тіл147
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла152

Роздiл 4. Механічна робота та енергія

§ 40. Механічна робота163
§ 41. Потужність165
§ 42. Механічна енергія та її види170
§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах175
§ 44. Машини та механізми181
§ 45. Прості механізми184
§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля188
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля190
§ 47. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів191
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини192

Фізичні задачі навколо нас

206
Словник фізичних термінів216
Відповіді до задач і вправ222
Предметно-іменний покажчик230
Як організувати своє навчання232
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика 7 клас Сиротюк.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Maynard
Maynard 27.09.2022 - 15:08
Hello, Our Instagram manual comes with over 200 pages of secrets, growth strategies and simple instructions, to grow your account. We have over 250 positive feedback from people who have grown
Eric
Eric 22.09.2022 - 22:44
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Максим
Максим 20.09.2022 - 19:16
А есть ответы на это издание?
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж