Біологія 7 клас Запорожець

Біологія 7 клас Запорожець
Название учебника: Біологія 7 клас
 
Автор: Запорожець Н.В., Черевань І.І., Воронцова І.А.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова3

Вступ

1 Тварина — живий організм6
2 Клітини і тканини тварин10
3 Органи та системи органів тварин14
4 Основні відмінності тварин від рослин та грибів.16

Тема 1. Різноманітність тварин

5 Класифікація та значення тварин20
6 Кишковопорожнинні24
7 Кільчасті черви (кільчаки)28
8 Членистоногі тварини. Ракоподібні.32
9 Павукоподібні36
10 Комахи40
11 Типи розвитку комах44
12 Комахи з неповним перетворенням48
13 Комахи з повним перетворенням52
14 Молюски56
15 Паразитизм60
16 Паразитичні черви64
17 Паразитичні членистоногі68
18 Риби. Кісткові риби72
19 Хрящові риби76
20 Амфібії (земноводні)80
21 Рептилії (плазуни)84
22 Різноманітність рептилій88
23 Птахи90
24 Різноманітність птахів94
25 Основні групи птахів, їхнє значення та охорона98
26 Ссавці (звірі)102
27 Різноманітність ссавців: яйцеродні, сумчасті та плацентарні. Комахоїдні106
28 Різноманітність плацентарних ссавців: рукокрилі, гризуни, зайцеподібні110
29 Різноманітність плацентарних ссавців: хоботні, копитні та китоподібні114
30 Різноманітність плацентарних ссавців: хижі, ластоногі, примати118

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

31 Особливості обміну речовин та травні системи тварин124
32 Дихальні системи тварин128
33 Транспорт речовин у тварин132
34 Виділення у тварин136
35 Опорно-рухова система. Скелет140
36 Типи симетрії у тварин. Способи руху тварин144
37 Покриви тіла тварин148
38 Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин152
39 Органи чуття, їхнє значення156
40 Розмноження тварин. Статеві клітини тварин160
41 Розвиток тварин. Індивідуальний розвиток164
42 Післязародковий розвиток тварин168

Тема 3. Поведінка тварин

43 Поведінка тварин та методи її вивчення174
44 Вроджена і набута поведінка176
45 Орієнтування та міграції тварин180
46 Форми поведінки тварин182
47 Соціальна поведінка тварин186
48 Типи угруповань тварин188
49 Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки190

Тема 4. Тварини і середовище існування

50 Популяції, екосистеми та чинники середовища194
51 Екосистема. Ланцюги живлення198
52 Вплив людини та її діяльності на організми200
53 Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України202
Узагальнення207

Лабораторні дослідження та практичні роботи. Екскурсії

Лабораторні дослідження209
Практичні роботи215
Екскурсії222
Словник224
Додаток
Учені-біологи України235

21-08-2015, 09:58 3 624