Біологія 7 клас Запорожець

Біологія 7 клас Запорожець
Название учебника: Біологія 7 клас
 
Автор: Запорожець Н.В., Черевань І.І., Воронцова І.А.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

Вступ

1 Тварина — живий організм 6
2 Клітини і тканини тварин 10
3 Органи та системи органів тварин 14
4 Основні відмінності тварин від рослин та грибів. 16

Тема 1. Різноманітність тварин

5 Класифікація та значення тварин 20
6 Кишковопорожнинні 24
7 Кільчасті черви (кільчаки) 28
8 Членистоногі тварини. Ракоподібні. 32
9 Павукоподібні 36
10 Комахи 40
11 Типи розвитку комах 44
12 Комахи з неповним перетворенням 48
13 Комахи з повним перетворенням 52
14 Молюски 56
15 Паразитизм 60
16 Паразитичні черви 64
17 Паразитичні членистоногі 68
18 Риби. Кісткові риби 72
19 Хрящові риби 76
20 Амфібії (земноводні) 80
21 Рептилії (плазуни) 84
22 Різноманітність рептилій 88
23 Птахи 90
24 Різноманітність птахів 94
25 Основні групи птахів, їхнє значення та охорона 98
26 Ссавці (звірі) 102
27 Різноманітність ссавців: яйцеродні, сумчасті та плацентарні. Комахоїдні 106
28 Різноманітність плацентарних ссавців: рукокрилі, гризуни, зайцеподібні 110
29 Різноманітність плацентарних ссавців: хоботні, копитні та китоподібні 114
30 Різноманітність плацентарних ссавців: хижі, ластоногі, примати 118

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

31 Особливості обміну речовин та травні системи тварин 124
32 Дихальні системи тварин 128
33 Транспорт речовин у тварин 132
34 Виділення у тварин 136
35 Опорно-рухова система. Скелет 140
36 Типи симетрії у тварин. Способи руху тварин 144
37 Покриви тіла тварин 148
38 Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин 152
39 Органи чуття, їхнє значення 156
40 Розмноження тварин. Статеві клітини тварин 160
41 Розвиток тварин. Індивідуальний розвиток 164
42 Післязародковий розвиток тварин 168

Тема 3. Поведінка тварин

43 Поведінка тварин та методи її вивчення 174
44 Вроджена і набута поведінка 176
45 Орієнтування та міграції тварин 180
46 Форми поведінки тварин 182
47 Соціальна поведінка тварин 186
48 Типи угруповань тварин 188
49 Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки 190

Тема 4. Тварини і середовище існування

50 Популяції, екосистеми та чинники середовища 194
51 Екосистема. Ланцюги живлення 198
52 Вплив людини та її діяльності на організми 200
53 Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України 202
Узагальнення 207

Лабораторні дослідження та практичні роботи. Екскурсії

Лабораторні дослідження 209
Практичні роботи 215
Екскурсії 222
Словник 224
Додаток
Учені-біологи України 235

21-08-2015, 09:58 2 975