Біологія 7 клас Шабанов

Біологія 7 клас Шабанов
Название учебника: Біологія 7 клас
 
Автор: Шабанов Д. А., Кравченко М. О.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 263
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів 3

ВСТУП

§ 1. Хто такі тварини? 4
§ 2. «Конструюємо» організм тварини 8
§ 3. Тканини і клітини 12
§ 4. Еволюція тварин 16

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Класифікація тварин 21
§ 6. Гідра — представник двошарових тварин 25
§ 7. Тип Кишковопорожнинні 29
§ 8. Черви як представники тришарових тварин 32
§ 9. Паразитичні черви 36
§ 10. Тип Членистоногі 41
§ 11. Клас Ракоподібні 44
§ 12. Клас Павукоподібні 48
§ 13. Клас Комахи 51
§ 14. Різноманіття комах 55
§ 15. Тип Молюски 59
§ 16. Клас Головоногі молюски 63
§ 17. Тип Хордові 67
§ 18. Походження й особливості риб 71
§ 19. Хрящові риби 74
§ 20. Клас Променепері риби 77
§ 21. Лопатепері риби та походження чотириногих 82
§ 22. Клас Амфібії 86
§ 23. Клас Рептилії 91
§ 24. Різноманітність рептилій 94
§ 25. Клас Птахи 98
§ 26. Життя міської ластівки 102
§ 27. Різноманітність птахів 106
§ 28. Клас Ссавці 111
§ 29. Життя звичайної лисиці 115
§ 30. Різноманітність ссавців 118

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 31. Обмін речовин у тварин 123
§ 32. Форма тіла й покриви 127
§ 33. Живлення тварин 131
§ 34. Системи травлення 135
§ 35. Газообмін 139
§ 36. Виділення, його значення для організму тварин 143
§ 37. Транспортна система 147
§ 38. Кровоносні системи хребетних тварин 150
§ 39. Опора 154
§ 40. Рух 158
§ 41. Протистояння хижаків та жертв 162
§ 42. Подразливість і органи чуття 167
§ 43. Керівні системи організму 171
§ 44. Нервова система хордових 175
§ 45. Розмноження 177
§ 46. Розвиток 181

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 47. Що таке поведінка? 186
§ 48. Вивчення поведінки тварин 190
§ 49. Вроджена й набута поведінка 194
§ 50. Механізми поведінки 198
§ 51. Репродуктивна поведінка 202
§ 52. Батьківська поведінка 205
§ 53. Поведінка в просторі й часі 209
§ 54. Складні взаємини з родичами 213
§ 55. Соціальні комахи 217
§ 56. Застосування систем сигналів і знарядь 221

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 57. Поняття про популяцію 225
§ 58. Ланцюги живлення в екосистемах 229
§ 59. Середовище та його чинники 233
§ 60. Взаємодія популяцій в угрупованні 237
§ 61. Людина й інші тварини 241

УЗАГАЛЬНЕННЯ

§ 62. Розвиток тваринного світу на Землі 246
Післямова. Єдність живої природи 251

Додатки

253
Додаток 1 Лабораторні дослідження 253
Додаток 2. Практичні роботи 253
Додаток 3. Міні-проекти 255
Додаток 4. Біологічний тлумачний словник 258

21-08-2015, 09:58 1 386