Біологія 7 клас Шабанов

Біологія 7 клас Шабанов
Название учебника: Біологія 7 клас
 
Автор: Шабанов Д. А., Кравченко М. О.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 263
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів3

ВСТУП

§ 1. Хто такі тварини?4
§ 2. «Конструюємо» організм тварини8
§ 3. Тканини і клітини12
§ 4. Еволюція тварин16

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Класифікація тварин21
§ 6. Гідра — представник двошарових тварин25
§ 7. Тип Кишковопорожнинні29
§ 8. Черви як представники тришарових тварин32
§ 9. Паразитичні черви36
§ 10. Тип Членистоногі41
§ 11. Клас Ракоподібні44
§ 12. Клас Павукоподібні48
§ 13. Клас Комахи51
§ 14. Різноманіття комах55
§ 15. Тип Молюски59
§ 16. Клас Головоногі молюски63
§ 17. Тип Хордові67
§ 18. Походження й особливості риб71
§ 19. Хрящові риби74
§ 20. Клас Променепері риби77
§ 21. Лопатепері риби та походження чотириногих82
§ 22. Клас Амфібії86
§ 23. Клас Рептилії91
§ 24. Різноманітність рептилій94
§ 25. Клас Птахи98
§ 26. Життя міської ластівки102
§ 27. Різноманітність птахів106
§ 28. Клас Ссавці111
§ 29. Життя звичайної лисиці115
§ 30. Різноманітність ссавців118

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 31. Обмін речовин у тварин123
§ 32. Форма тіла й покриви127
§ 33. Живлення тварин131
§ 34. Системи травлення135
§ 35. Газообмін139
§ 36. Виділення, його значення для організму тварин143
§ 37. Транспортна система147
§ 38. Кровоносні системи хребетних тварин150
§ 39. Опора154
§ 40. Рух158
§ 41. Протистояння хижаків та жертв162
§ 42. Подразливість і органи чуття167
§ 43. Керівні системи організму171
§ 44. Нервова система хордових175
§ 45. Розмноження177
§ 46. Розвиток181

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 47. Що таке поведінка?186
§ 48. Вивчення поведінки тварин190
§ 49. Вроджена й набута поведінка194
§ 50. Механізми поведінки198
§ 51. Репродуктивна поведінка202
§ 52. Батьківська поведінка205
§ 53. Поведінка в просторі й часі209
§ 54. Складні взаємини з родичами213
§ 55. Соціальні комахи217
§ 56. Застосування систем сигналів і знарядь221

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 57. Поняття про популяцію225
§ 58. Ланцюги живлення в екосистемах229
§ 59. Середовище та його чинники233
§ 60. Взаємодія популяцій в угрупованні237
§ 61. Людина й інші тварини241

УЗАГАЛЬНЕННЯ

§ 62. Розвиток тваринного світу на Землі246
Післямова. Єдність живої природи251

Додатки

253
Додаток 1 Лабораторні дослідження253
Додаток 2. Практичні роботи253
Додаток 3. Міні-проекти255
Додаток 4. Біологічний тлумачний словник258

21-08-2015, 09:58 1 840