Біологія 7 клас Остапченко

Біологія 7 клас Остапченко
Название учебника: Біологія 7 клас
 
Автор: Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., Горобчишин В.А.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі семикласники3

ВСТУП

§ 1. Тварина - живий організм4
§ 2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин 8
§ 3. Тканини тварин11
§ 4. Органи та системи органів тварин 14

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§5. Поняття про класифікацію тварин19
§6. Кишковопорожнинні 23
§7. Кільчасті черви28
§8. Членистоногі31
§9. Ракоподібні34
§10. Павукоподібні37
§11. Будова комах42
§12. Різноманітність комах46
Лабораторна робота 1. Визначення представників різних родів комах50
Практична робота 1. Різноманітність членистоногих51
§13. Молюски, або М'якуни 51
Практична робота 2. Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі 56
§14. Паразитичні черви - гельмінти57
§15. Паразитичні та кровосисні членистоногі62
§16. Загальна характеристика хордових66
§17. Риби68
§18. Амфібії 75
§19. Рептилії79
§20. Птахи: риси пристосованості до польоту84
§21. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів86
§22. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини 89
Практична робота 3. Екологічні групи птахів97
§23. Ссавці: загальна характеристика 97
§24. Різноманітність ссавців: Яйцекладні. Сумчасті, Комахоїдні. Рукокрилі 100
§25. Різноманітність ссавців: Гризуни. Зайцеподібні. Копитні104
§26. Різноманітність ссавців: Хижі. Китоподібні107
§27. Різноманітність ссавців: Примати110
Лабораторна робота 2. Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їх пристосуванням до різних умов існування113

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§28. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення 116
§29. Різноманітність травних систем119
§30. Дихання та газообмін у тварин126
§31. Кров. Її основні функції. Транспорт речовин у тварин131
Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системі хребетних тварин135
§32. Виділення та його значення для організму135
§33. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних тварин138
§34. Опорно-рухова система хребетних тварин 142
Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин148
§35. Захист організму тварин. Покриви тіла 148
§36. Пристосування до активного захисту та нападу152
§37. Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин155
Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 158
§38. Подразливість як універсальна властивість тварин. Органи чуття тварин158
§39 Поняття про регуляцію діяльності організму тварин184
§40. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин167
§41. Розвиток тварин 172
§42. Періоди та тривалість життя тварин176

ТЕМA 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§43. Поведінка тварин у природі та методи її вивчання181
§44. Стратегія поведінки. Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки186
§45. Структура поведінкового акту190
§46. Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин 194
Практична робота 7. Визначення структури поведінкових актів (за відеоматеріалами) 193
§47. Способи орієнтування тварин199
§48. Суспільна поведінка тварин 203
§49. Територіальна поведінка207
§50. Комунікація тварин210
§51. Еволюція поведінки тварин. Її пристосувальне значення215

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§52. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища222
§53. Ланцюги живлення і потоки енергії. Роль організмів у колообігу речовин227
§54. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на організми233
§55. Основи охорони природи237
Узагальнення245
Короткий словник термінів251

21-08-2015, 09:55 3 494