Природознавство 4 клас Жаркова

Природознавство 4 клас Жаркова
Название учебника: Природознавство 4 клас
 
Автор: Жаркова, Мечник
 
Издательство: ідручники і посібники
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП4
Взаємозв’язки у природі4

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

6
Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт6
Сонячна система9
Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи12
Планети Сонячної системи15
Земля — планета Сонячної системи. Теплові пояси Землі та їх вплив на природу18
Добовий рух Землі21
Річний рух Землі23
Місяць — природний супутник Землі26
Сузір’я зоряного неба29
Чумацький шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт32

ПЛАН І КАРТА

35
Горизонт, сторони горизонту35
Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця та місцевих ознак37
Орієнтування на місцевості за допомогою компаса40
Зображення місцевості на плані42
Практична робота. Читання плану з використанням умовних позначень і масштабу45
Географічна карта45
Практична робота. Читання карти з використанням умовних позначень і масштабу48

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

49
Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна49
Океани і материки на географічних картах51
Практична робота. Нанесення на контурну карту півкуль назв материків і океанів53
Особливості природи Тихого океану54
Особливості природи Атлантичного океану57
Особливості природи Індійського океану60
Особливості природи Північного Льодовитого океану63
Особливості природи Євразії66
Рослинний і тваринний світ Євразії69
Найбільші країни Євразії. Діяльність людей та охорона природи72
Особливості природи Африки75
Рослинний і тваринний світ Африки78
Найбільші країни Африки. Діяльність людей та охорона природи81
Особливості природи Північної Америки84
Рослинний і тваринний світ Північної Америки87
Найбільші країни Північної Америки. Діяльність людей та охорона природи90
Особливості природи Південної Америки93
Рослинний і тваринний світ Південної Америки96
Найбільші країни Південної Америки. Діяльність людей та охорона природи99
Особливості природи Австралії102
Рослинний і тваринний світ Австралії105
Діяльність людей та охорона природи в Австралії108
Особливості природи Антарктиди111

ПРИРОДА УКРАЇНИ

114
Україна на карті світу. Карта України114
Практична робота. Позначення об’єктів на контурній карті України116
Форми земної поверхні117
Рівнини і гори в Україні й у рідному краї120
Практична робота. Позначення на контурній карті України 
основних форм земної поверхні122
Корисні копалини України123
Водойми126
Річки, озера і болота України129
Чорне та Азовське моря. Використання й охорона природних багатств водойм132
Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України134
Ґрунти України. Охорона ґрунтів135
Розташування природних зон в Україні. Карта природних зон138
Природна зона: мішані ліси141
Господарська діяльність людини в зоні мішаних лісів144
Заповідні території та охорона природи в зоні мішаних лісів147
Природна зона: лісостеп150
Заповідні території та охорона природи в зоні лісостепу154
Природна зона: степ157
Господарська діяльність людини в зоні степів160
Заповідні території та охорона природи в зоні степу163
Українські Карпати166
Заповідні території та охорона природи в Українських Карпатах169
Кримські гори172
Заповідні території та охорона природи в Кримських горах175

ТІЛА І РЕЧОВИНИ

178
Тіла і речовини. Стани речовин178
Будова і властивості твердих тіл181
Будова і властивості рідин183
Будова і властивості газів185
Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною187

21-08-2015, 06:47 1 787