Природознавство 4 клас Жаркова

Природознавство 4 клас Жаркова
Название учебника: Природознавство 4 клас
 
Автор: Жаркова, Мечник
 
Издательство: ідручники і посібники
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 192
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП 4
Взаємозв’язки у природі 4

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

6
Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт 6
Сонячна система 9
Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи 12
Планети Сонячної системи 15
Земля — планета Сонячної системи. Теплові пояси Землі та їх вплив на природу 18
Добовий рух Землі 21
Річний рух Землі 23
Місяць — природний супутник Землі 26
Сузір’я зоряного неба 29
Чумацький шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт 32

ПЛАН І КАРТА

35
Горизонт, сторони горизонту 35
Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця та місцевих ознак 37
Орієнтування на місцевості за допомогою компаса 40
Зображення місцевості на плані 42
Практична робота. Читання плану з використанням умовних позначень і масштабу 45
Географічна карта 45
Практична робота. Читання карти з використанням умовних позначень і масштабу 48

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

49
Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна 49
Океани і материки на географічних картах 51
Практична робота. Нанесення на контурну карту півкуль назв материків і океанів 53
Особливості природи Тихого океану 54
Особливості природи Атлантичного океану 57
Особливості природи Індійського океану 60
Особливості природи Північного Льодовитого океану 63
Особливості природи Євразії 66
Рослинний і тваринний світ Євразії 69
Найбільші країни Євразії. Діяльність людей та охорона природи 72
Особливості природи Африки 75
Рослинний і тваринний світ Африки 78
Найбільші країни Африки. Діяльність людей та охорона природи 81
Особливості природи Північної Америки 84
Рослинний і тваринний світ Північної Америки 87
Найбільші країни Північної Америки. Діяльність людей та охорона природи 90
Особливості природи Південної Америки 93
Рослинний і тваринний світ Південної Америки 96
Найбільші країни Південної Америки. Діяльність людей та охорона природи 99
Особливості природи Австралії 102
Рослинний і тваринний світ Австралії 105
Діяльність людей та охорона природи в Австралії 108
Особливості природи Антарктиди 111

ПРИРОДА УКРАЇНИ

114
Україна на карті світу. Карта України 114
Практична робота. Позначення об’єктів на контурній карті України 116
Форми земної поверхні 117
Рівнини і гори в Україні й у рідному краї 120
Практична робота. Позначення на контурній карті України  
основних форм земної поверхні 122
Корисні копалини України 123
Водойми 126
Річки, озера і болота України 129
Чорне та Азовське моря. Використання й охорона природних багатств водойм 132
Практична робота. Позначення на контурній карті водойм України 134
Ґрунти України. Охорона ґрунтів 135
Розташування природних зон в Україні. Карта природних зон 138
Природна зона: мішані ліси 141
Господарська діяльність людини в зоні мішаних лісів 144
Заповідні території та охорона природи в зоні мішаних лісів 147
Природна зона: лісостеп 150
Заповідні території та охорона природи в зоні лісостепу 154
Природна зона: степ 157
Господарська діяльність людини в зоні степів 160
Заповідні території та охорона природи в зоні степу 163
Українські Карпати 166
Заповідні території та охорона природи в Українських Карпатах 169
Кримські гори 172
Заповідні території та охорона природи в Кримських горах 175

ТІЛА І РЕЧОВИНИ

178
Тіла і речовини. Стани речовин 178
Будова і властивості твердих тіл 181
Будова і властивості рідин 183
Будова і властивості газів 185
Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною 187

21-08-2015, 06:47 1 408