Розділи
Підручники для школи » 4 клас » Українська мова 4 клас Захарійчук

Українська мова 4 клас Захарійчук

20.08.2015 - 09:19 4 405 0
Українська мова 4 клас Захарійчук
Зміст Читати онлайн Завантажити

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — жива скарбниця історії народу5
Розвиток мови. Застарілі й нові слова6
Культура мовлення та спілкування9

ТЕКСТ

Тема, основна думка і заголовок тексту11
Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах і міркуваннях12
Засоби зв’язку речень у тексті14
Поділ тексту на частини. План тексту16
Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему18
Текст-міркування: твердження, докази та висновки19
Художній і науково-популярний тексти-описи23
Замітка в газету24

РЕЧЕННЯ

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого27
Головні та другорядні члени речення28
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка30
Зв’язок слів у реченні31
Поширення речень словами та словосполученнями32
Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення34
Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)36
Складання речень з однорідними членами38

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Повторення й узагальнення вивченого про слово42
Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки43
Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова44
Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого46

ІМЕННИК

Іменник як частина мови. Повторення вивченого48
Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників50
Рід іменників51
Змінювання іменників за числами53
Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників54
Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)56
Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини58
Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини59
Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини61
Закінчення іменників чоловічого роду на -ар,-яр у родовому й орудному відмінках однини63
Закінчення іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини64
Відмінювання іменників середнього роду в однині66
Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису67
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц], [с'] перед закінченням -і в іменниках різного роду67
Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи69
Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний72
Відмінювання іменників у множині73

ПРИКМЕТНИК

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні77
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання з елементами міркування за прочитаним твором79
Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях.80
Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах81
Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами й числами82
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний85
Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині87
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників88
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом91
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини92
Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках95
Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький97
Відмінювання прикметників у множині99
Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення102
Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст103
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом109

ЧИСЛІВНИК

Числівник як частина мови110
Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників112
Відмінкові форми окремих числівників114
Словесні формули на означення часу протягом доби116

ЗАЙМЕННИК

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті118
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст121
Особові займенники121
Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини123
Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини126
Уживання займенників із прийменниками127
Урок розвитку писемного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка131

ДІЄСЛОВО

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого134
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів136
Побудова речень з однорідними присудками139
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу140
Неозначена форма дієслова142
Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами144
Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами146
Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами147
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом)149
Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами150
Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу153
Урок розвитку писемного мовлення. Написання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали157
Дієслова на -ся162

ПРИСЛІВНИК

Прислівник як частина мови166
Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту168
Зв’язок прислівників із дієсловами168
Прислівники, близькі й протилежні за значенням172
Поширення речень прислівниками173
Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками174
Урок розвитку писемного мовлення. Привітання до Дня матері176
Спостереження за роллю прислівників у тексті177
Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання178

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про текст, речення, слово180
Що ми знаємо про іменник і прикметник181
Що ми знаємо про займенник і числівник182
Що ми знаємо про дієслово та прислівник184
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису185
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 4 клас Захарійчук.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?