Українська мова 4 клас Варзацька

Українська мова 4 клас Варзацька
Название учебника: Українська мова 4 клас
 
Автор: Варзацька Л. О., Шильцова Л. М., Зроль Г. Є.
 
Издательство: Навчальна книга - Богдан
 
Год: 2015
 
Язык: украинский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова в житті народу
§ 2. Збагачення мови новими словами
§ 3. Культура мовлення і культура спілкування

ТЕКСТ

§ 4. Заголовок. Найважливіші у тексті слова
§ 5. Тема і основна думка тексту.
§ 6. Будова тексту
§ 7. Про одне і те ж по-різному

РЕЧЕННЯ

§ 8. Види речень
§ 9. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні
§ 10. Головні та другорядні однорідні члени речення
§ 11. Поєднання однорідних членів речення сполучниками

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

§ 12. Частини мови

ІМЕННИК

§ 13. Повторення вивченого про Іменник
§ 14. Відмінювання Іменників.
§ 15. Розрізнення відмінків Іменників
§ 16. Чергування звуків [г] з [о], [є] в Іменниках жіночого і чоловічого роду
§ 17. Зміна приголосних в Іменниках перед закінченням -і
§ 18. Правопис закінчень Іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-л) в родовому відмінку однини
§ 19. Правопис закінчень Іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
§ 20. Правопис закінчень Іменників чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку однини
§ 21. Правопис закінчень Імен шків жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини
§ 22. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
§ 23. Правопис відмінкових закінчень Іменників у множині

ПРИКМЕТНИК

§ 24. Роль прикметників у мовленні
§ 25. Змінювання прикметників за родами та числами
§ 26. Відмінювання прикметників
§ 27. Вимова та правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -.гал--, -цьк-
§ 28. Вживання м'якого знака перед закінченням прикметників
§ 29. Вимова та написання закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному І місцевому відмінках однини
§ 30. Відмінювання прикметників у множині

ЧИСЛІВНИК

§ 31. Числівник як частина мови 
§ 32. Вимова та правопис числівників

ЗАЙМЕННИК

§ 33. Займенник як частина мови
§ 34. Особові займенники.
§ 35. Займенники 1-ї особи однини І множини. Написання займенників з прийменниками.
§ 36. Займенники 2-ї особи однини І множини
§ 37. Займенники 3-ї особи однини І множини
§ 38. Роль займенників у текстах.

ДІЄСЛОВО

§ 39. Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслова в реченні.
§ 40. Зв’язок дієслова з Іншими частинами мови. Змінювання дієслів за числами.
§ 41. Змінювання дієслів за часами.
§ 42. Неозначена форма дієслова
§ 43. Дієслова, що означають незавершену і завершену дію
§ 44. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами
§ 45. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами.
§ 46. Особові закінчення дієслів
§ 47. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу.
§ 48. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами
§ 49. Значення -ся (-сь). Вимова І правопис дієслів на -ся (-сь)

ПРИСЛІВНИК

§ 50. Поняття про прислівник як частину мови

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 1-4 КЛАСАХ


20-08-2015, 09:18 1 865