Всесвітня історія 6 клас Пометун

Всесвітня історія 6 клас Пометун
Название учебника: Всесвітня історія 6 клас
 
Автор: Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б.
 
Издательство: Освiта
 
Год: 2014
 
Язык: украинский
 
Страниц: 258
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

ПОВТОРЕННЯ І ВСТУП

§ 1. Що вивчає історія Стародавнього світу 6
§ 2. Практичне заняття. Як здійснюють відлік часу в історії Стародавнього світу 9

Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 3. Як і коли з'явилися на Землі прадавні люди 13
§ 4. Як відбувалося господарювання первісної людини 17
§ 5. Як було організовано життя суспільства за первісних часів 22
§ 6. У чому особливості організації влади за первісний часів 25
§ 7. Як за первісних часів виникали мистецтво і релігійні вірування 28
§ 8. Практичне заняття. Де і як жили первісні люди на території сучасної України 31
§ 9. Яку археологічну культуру називають трипільською 36

Розділ II. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Тема 1. Стародавній Єгипет
§ 10. У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту 41
§ 11. Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті 47
§ 12. Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в II тис. до н.е. 53
§ 13. Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту 57
§ 14. Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту 63
Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько-скіфський світ
§ 15. У чому особливості розвитку держав Дворіччя 66
§ 16, Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина 72
§ 17. Якою була Передня Азія в І тис. до н.е. 78
§ 18. Хто і як проживав на території сучасної України в залізному віці 83
§ 19. Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів 88
Тема 3. Стародавні Індія та Китай
§ 20. У чому особливості цивілізацій Стародавньої Індії 92
§ 21. Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії 97
§ 22-23. У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю 103
§ 24. Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивалися наукові знання, писемність й освіта 110

Розділ III. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації
§ 25. Якими були природа і населення Стародавньої Греції 116
§ 26. У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій 120
§ 27. Що можна дізнатися про давньогрецьке суспільство з поем Гомера 125
§ 28. Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей 130
§ 29. Як розвивалася Греція у VIІІ-VI ст. до н.е. 133
§ 30. У чому значення Великої грецької колонізації 137
§ 31. Як відбувалося становлення Афінського поліса 142
§ 32. Практичне заняття. У чому особливості Спартанської держави, побуту і виховання спартанців 147
Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби
§ 33. Яким був перебіг греко-перських війн 151
§ 34. Як в Афінах утверджувалася демократія 15 7
§ 35. У чому особливості господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е. 161
§ 36. Яку роль відігравали наука, освіта і спорт в Афінському полісі 166
§ 37. У чому полягала причина піднесення Македонії 169
§ 38. Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва 173
Тема 3. Доба еллінізму
§ 39. Практичне заняття. Що можна дізнатися про особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами 179
§ 40. У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав 183
§ 41. Як за елліністичної доби розвивалася культура 186
§ 42. Практичне заняття. Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах Північного Причорномор'я 191

Розділ IV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Тема 1. Стародавній Рим за царської та республіканської доби
§ 43. Як виник Рим 196
§ 44. Якою була Римська республіка в V–ІІІ ст. до н.е. 201
§ 45. Як утворилася Римська середземноморська держава 206
§ 46. Якими були релігія і традиції давніх римлян 211
§ 47. У чому особливості суспільно-політичної боротьби в Римі в ІІ-І ст. до н.е. 215
§ 48. Як з’явився Перший тріумвірат і чому було встановлено диктатуру Цезаря 219
§ 49. Практичне заняття. Як скласти історичний портрет Цезаря 224
Тема 2. Римська імперія
§ 50. Які коли розпочався період імперії 226
§ 51. Яким було повсякденне життя римлян 230
§ 52. У чому особливості Римської імперії в III - на початку IV ст. 235
§ 53. Коли і як виникло християнство 239
§ 54. Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму 24З
§ 55. Чому занепала Західна Римська імперія 247
§ 56-57. Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян 251

31-12-2014, 07:55 1 163