Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Історія України 9 клас Пометун 2022

Історія України 9 клас Пометун 2022

26.07.2022 - 11:40 357 0
Історія України 9 клас Пометун 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

Шановні учні та учениці!

ВСТУП. Ранній Новий час в історії України

1. Спадщина Раннього модерного часу в історії України

2. «Довге» ХІХ ст.: доба модернізації й національного відродження в Європі

3. Українські землі під владою двох імперій

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. 14

§1. Політика Росії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Задунайської Січі

1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин на початку ХІХ ст.

2. Запорозькі козаки на Кубані. Ліквідація Задунайської Січі

§2. Соціально-економічне становище Наддніпрянщини в першій половині ХІХ ст.

1. Криза кріпацтва і зародження ринкових відносин

2. Торгівля. Чумацький промисел

3. Початок промислового перевороту і зміни в соціально-економічному житті

4. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України

§3. Початок українського національного відродження. Формування української національної свідомості

1. Піднесення національно-культурного руху в підросійській Україні

2. Новгород-Сіверський автономістський гурток

3. Харківський осередок українського національного відродження

4. Кирило-Мефодіївське братство

Практична робота

1. Передумови утворення Кирило-Мефодіївського братства

2. Головна мета та завдання братства

3. Головні засади діяльності братства

§4. Польський національно-визвольний та російський опозиційні рухи на теренах України

1. Масонство в Україні

2. Декабристські організації в Україні

3. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України

4. Соціальні протести

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у перешій половині ХІХ ст.

§5. Соціально-політичний розвиток західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

1. Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Йосифінські реформи

2. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель у першій половині ХІХ ст.

3. Соціальні протести населення

§6. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях

1. «Будителі» Закарпаття

2. Товариство галицьких греко-католицьких священників

3. «Руська трійця»

§7. Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії

1. Початок революції в Австрійській імперії. Скасування панщини

2. Головна Руська Рада та її національна програма. «Зоря Галицька»

3. Перший досвід парламентської діяльності українців

Практична робота

1. Причини заснування і початок діяльності товариства

2. Мета і завдання товариства

3. Основні етапи діяльності товариства

Розділ 3. Культура України наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

Практична робота

1. Житло та побут селян

2. Житло та побут мешканців міста

3. Становище жінки

§8. Умови розвитку культури. Освіта і наука України наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

1. Основні тенденції розвитку культури

2. Розвиток освіти

3. Розвиток науки

4. Культурно-освітні товариства

§9. Розвиток української літератури наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

1. Особливості розвитку української літератури

2. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського

3. Розвиток української літератури

4. Тарас Шевченко і його «Кобзар»

5. Пантелеймон Куліш та Микола Гоголь

§10. Розвиток музики, театру, образотворчого мистецтва й архітектури наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.

1. Видатні українські композитори

2. Розвиток театрального мистецтва

3. Образотворче мистецтво

4. Архітектура

Розділ 4. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

§11. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр. на українських землях

1. Українське питання в контексті міжнародних відносин

2. Східна (Кримська) війна 1853—1856 рр. на українських землях

§12. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860—1870-х років

1. Ліквідація кріпацтва в ході селянської реформи

§13. Модернізація у промисловості і сільському господарстві. Соціальна структура населення в пореформену добу

1. Особливості економічного розвитку. Розбудова залізниці

2. Урбанізація. Будівельна лихоманка

3. Формування інтелігенції та робітництва

Родини українських промисловців

§14. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини наприкінці 50 — на початку 60­х років ХІХ ст.

1. Початок громадівського руху. Хлопомани

2. Діяльність Київської громади

3. Польське повстання 1863—1864 рр. 

4. Валуєвський циркуляр

§15. Український національний рух у 1870–1890­х роках

1. Громадівський рух на початку 1870-х років

2. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

3. Емський указ

4. Михайло Драгоманов. Громадівський рух наприкінці 1870 — у 1880-х роках

§16. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні в 90-х роках ХІХ ст.

1. Студентський громадівський рух 90-х років XIX ст. «Братство тарасівців»

2. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів

3. Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

Практична робота

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

§17. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

1. Стан промисловості західноукраїнських земель

2. Наслідки селянської реформи 1848 р. в Австрійській імперії

3. Кооперативний рух

4. Трудова еміграція

§18. Суспільно-політичне життя в 1860—1870-ті роки

1. Народовці та москвофіли

2. Культурно-освітнє товариство «Просвіта»

3. Наукове товариство імені Шевченка

§19. Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у 70–90­х роках XIX ст.

1. Розгортання руху народовців у Галичині в другій половині 1870–1890-х роках

2. Народовська політика «нової ери»

3. Радикальний рух у Галичині

4. Утворення політичних партій в Галичині

5. Українське представництво в парламенті Австрії та сеймі Галичини

Розділ 6. Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

§20. Особливості соціально-економічного розвитку

1. Індустріальна модернізація. Монополізація

2. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства

3. Кооперативний рух

§21. Політизація та радикалізація українського національного руху

1. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій

2. Проблеми консолідації української нації

§22. Посилення політичної напруженості

1. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні

2. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах

3. Товариство українських поступовців

4. Українське представництво в Галицькому крайовому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Виборча реформа

§23. Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр.

1. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну

2. Посилення національного гніту 1907–1914 рр. Справа Бейліса

3. Український політичний та національно-культурний рух у 1907–1914 рр.

Практична робота

1. Різноманітність течій українського політичного життя Наддніпрянщини на початку ХХ ст.

2. Програмні документи українських самостійників

3. Погляди українських автономістів

Розділ 7. Повсякденне життя і культура України в середині ХІХ — на початку ХХ ст.

§24. Зрушення в соціокультурному житті України в середині ХІХ — на початку ХХ ст.

1. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини

2. Потреба українізації системи освіти

3. Церковне життя

4. Емансипація жінки

5. Видатні вчені

§25. Особливості розвитку культурного життя в середині ХІХ — на початку ХХ ст.

1. Розвиток літератури в Україні

2. Український професійний театр

3. Музика

§26. Розвиток живопису та архітектури

1. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві

2. Модерн і стилізація в архітектурі

3. Зміни в міській та сільській забудові

Практична робота

1. Опіка над здоров’ям та медичні служби

2. Дозвілля, розваги, задоволення культурних запитів

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Історія України 9 клас Пометун 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Kasey Streeton
Kasey Streeton 12.07.2024 - 12:25
Hi there, My name is Kasey from Monkey Digital, Allow me to present to you a lifetime revenue opportunity of 35% That's right, you can earn 35% of every order made by your affiliate for life.
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?