Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Пізнаємо природу Яковлева 5 клас 2022

Пізнаємо природу Яковлева 5 клас 2022

20.06.2022 - 11:28 995 0
Пізнаємо природу Яковлева 5 клас 2022
Зміст Читати онлайн Завантажити

ПЕРЕДМОВА 3

ТЕМА 1. ВЧИМОСЯ ДОСЛІДЖУВАТИ ПРИРОДУ

§ 1. Природа: складники і методи дослідження. Шлях наукового пізнання природи

§ 2. Інструменти природодослідника. Правила безпеки життєдіяльності під час досліджень природи

§ 3. Дослідники природи: видатні постаті, відкриття, винаходи. Джерела знань про природу

Тема 2. ДОСЛІДЖУЄМО ТІЛА, РЕЧОВИНИ, ЯВИЩА

§ 4. Тіла природні й рукотворні, живої і неживої природи. Фізичні Характеристики тіла, їх вимірювання

§ 5. Дослідження фізичних властивостей речовин. Твердий, рідкий і газоподібний стан речовин

§ 6. Уявлення про будову речовини. Дифузія у природі, побуті, техніці

§ 7. Чисті речовини й суміші. Розділення й використання сумішей

§ 8. Різноманітність явищ: механічні, теплові, світлові, звукові

§ 9. Механічні явища. Рух. Види руху в природі й техніці. Шлях, час, швидкість руху

§ 10. Поняття сили. Сила тертя

§ 11. Поняття енергії. Ознайомлення з простими механізмами

§ 12. Теплові явища. Світлові явища. Світло і зір

§ 13. Звукові явища. Звук, голос, слух

ТЕМА 3. ДІЗНАЄМОСЯ ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ

§ 14. Будова земної кулі і методи її вивчення

§ 15. Гідросфера, її склад і зміни. Стани та розподіл води на Землі

§ 16. Про водні об’єкти нашої планети, України і своєї місцевості

§ 17. Атмосфера, її склад і зміни. Властивості повітря. Горіння — хімічне явище

§18. Погода і спостереження за нею

§ 19. Літосфера. Земна поверхня: склад, будова, зміни

§ 20 Форми рельєфу і чинники його формування

§ 21. Способи зображення земної поверхні. Материки на глобусі і карті

§ 22 Орієнтування на місцевості

§ 23. Безпечні і небезпечні природні явища в гідросфері, атмосфері, літосфері. Поведінка людини в умовах природних загроз

§ 24. Розвиток уявлень людини про Землю, Сонце, Місяць. Місце Землі в Сонячній системі

§ 25. Рухи Землі та їхні наслідки

§ 26. Сонце і Місяць. Вплив Сонця і Місяця на Землю

§ 27. Сонце та його характеристики. Сонце і здоров’я людини

ТЕМА 4. ВИВЧАЄМО ЖИВУ ПРИРОДУ ЗЕМЛІ

Підтема: Хто належить до організмів та як їх вивчають

§ 28. Тіла живої природи, їхні властивості

§ 29. Поняття клітини. Одноклітинні та багатоклітинні організми тварини

§ 30. Багатоклітинні організми: тварини, рослини, гриби

Підтема: Що необхідно організмам для життя, як вони це отримують і використовують

§ 31. Поживні речовини, вода, повітря, світло, тепло в житті організмів

§ 32. Процеси життєдіяльності тварин і рослин: живлення, дихання, виділення

§ 33. Опора і рух у тварин і рослин

§ 34. Зв’язки між органами в організмі рослини, тварини

§ 35. Життя грибів. Їстівні й отруйні гриби

Підтема: Як організми взаємодіють із середовищем існування

§ 36. Середовище існування організмів — джерело життєво необхідних ресурсів. Чинники середовища: нерівномірність поширення на планеті і вплив на організми

§ 37. Основні середовища життя: наземно-повітряне, водне, ґрунтове

§ 38. Пристосування організмів до умов існування в різних куточках планети

§ 39. Рослини, тварини і гриби рідного краю. Українські народні традиції шанобливого ставлення до живої природи

§ 40. Отруйні рослини, тварини і гриби України

ТЕМА 5. ПІЗНАЄМО ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ У ЙОГО СЕРЕДОВИЩІ ІСНУВАННЯ

Підтема: З чого складається організм людини та від чого залежить його життєдіяльність

§ 41. Організм людини як тіло живої природи. Клітина — найменша частинка організму людини. Частини тіла, органи та їхні функції

§ 42. Їжа і харчування

§ 43. Травлення

§ 44. Повітря і дихання. Захист органів дихання від небезпечних впливів довкілля. Турбота про чисте повітря

§ 45. Серце і кровообіг. Тренування серця

§ 46. Опірність організму хворобам

§ 47. Функції шкіри. Гігієна шкіри та одягу

§ 48. Опора і рух. Скелет, м’язи, постава. Розвиток і зміцнення опорно-рухової системи

§ 49. Навколишнє середовище — джерело життєво важливих для людини ресурсів. Пристосування людини до навколишнього середовища (речовини, матеріали, вироби, технології для комфортного життя людини)

Підтема: Що таке здоров’я, як його зберігати і зміцнювати

§ 50 Здоров’я. Здоровий спосіб життя

§ 51 Вода як чинник здоров’я. Безпечна поведінка на водоймах. Питна вода

§ 52. Особиста і побутова гігієна

§ 53. Корисні і шкідливі звички

§ 54. Наслідки забруднення довкілля для здоров’я

ТЕМА 6. ВЧИМОСЯ У ПРИРОДИ І ДБАЄМО ПРО ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Підтема: Що людина створила за природними зразками

§ 55. Ставлення людини до природи. Використання природничо-наукових знань у повсякденному житті, мистецтві, створенні нових матеріалів, техніки, технологій

Підтема: Як дeіяти задля збереження довкілля

§ 56. Людина — частинка природи. Вплив діяльності людини на довкілля

§ 57. Поняття екології, екологічних проблем. Екозвички

Словник термінів

На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Пізнаємо природу Яковлева 5 клас 2022.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?