Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Підручники для 8 класу 2021 року видавництва » Українська мова Авраменко 8 клас з поглибленим вивченням філології

Українська мова Авраменко 8 клас з поглибленим вивченням філології

11.08.2021 - 14:59 1 439 0
Українська мова Авраменко 8 клас з поглибленим вивченням філології
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
§ 2. Мовні норми. Мовленнєві помилки
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 3–4. Розділи науки про мову. Іменник. Прикметник
§ 5. Числівник. Займенник
§ 6. Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
§ 7–8. Дієслово. Прислівник
§ 9. Службові частини мови
§ 10. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
§ 11–12. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису
§ 13–14. Поняття пунктограми. Типи пунктограм
§ 15. Розвиток мовлення. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)
§ 16–17. Словосполучення. Його головні ознаки
§ 18–19. Види словосполучень
§ 20–21. Узгодження. Керування. Прилягання
§ 22. Розвиток мовлення. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§ 23–24. Речення та його ознаки. Типи речень за метою висловлювання
§ 25–26. Поширене та непоширене речення. Порядок слів у простому реченні
§ 27–28. Просте та складне речення. Активні й пасивні конструкції
§ 29. Розвиток мовлення. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 30–31. Двоскладне речення. Підмет як головний член речення
§ 32–33. Простий та складений дієслівний присудок
§ 34–35. Складений іменний присудок. Складний присудок
§ 36. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 37–38. Другорядні члени речення. Означення
§ 39–40. Прикладка
§ 41–42. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
§ 43–44. Додаток
§ 45–46. Обставина
§ 47. Розвиток мовлення. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі
§ 48–49. Односкладні речення. Означено-особові речення
§ 50–51. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення
§ 52. Розвиток мовлення. Діалог
§ 53–54. Безособові речення. Інфінітивні речення
§ 55–56. Називні речення
§ 57. Розвиток мовлення. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі
§ 58–59. Неповне речення
§ 60. Неповне односкладне речення
§ 61–62. Ускладнене речення. Поняття про однорідні члени речення
§ 63–64. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами
§ 65. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 66–67. Однорідні й неоднорідні означення
§ 68–69. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
§ 70–71. Однорідні члени речення (повторення)
§ 72–73. Звертання. Розділові знаки в реченнях зі звертанням
§ 74–75. Звертання як етикетна формула
§ 76–77. Речення зі вставними словами (словосполученнями та реченнями)
§ 78–79. Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях і реченнях)
§ 80–81. Стилістичні можливості звертань і вставних конструкцій
§ 82. Розвиток мовлення. Усний тір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі
§ 83. Розвиток мовлення. Повідомлення на тему про мову
§ 84–85. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення
§ 86–87. Відокремлення узгоджених означень
§ 88–89. Відокремлення неузгоджених означень
§ 90–91. Відокремлення прикладок
§ 92–93. Відокремлення обставин
§ 94–95. Відокремлення додатків
§ 96–97. Уточнювальні члени речення
§ 98. Розвиток мовлення. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки
§ 99. Розвиток мовлення. Інтерв’ю в публіцистичному стилі
§ 100. Розвиток мовлення. Виразне читання вголос текстів різних стилів
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Авраменко 8 клас з поглибленим вивченням філології.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at