Розділи

Гагаузька мова Курогло 8 клас 2021

01.06.2021 - 13:33 311 0
Гагаузька мова Курогло 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Gagauz dili için haberlär
§ 2. Söz payları
§ 3. Tekrarlamak. Söz payları. Adlık. Nışannık. Aderlik
§ 4. Lafetmäk ilerlemesi
§ 5. Tekrarlamak. Sintaksis
§ 6. Sintaksis. Lafbirleşmeleri hem cümlä
§ 7. Lafbirleşmelerin çeşitleri: işlikli, adlıklı hem işhallıklı lafbirleşmeleri
§ 8. Lafbirleşmelerin bölümneri
§ 9. Bellilikçi lafbirleşmelerin çeşitleri: birinci, ikinci, üçüncü izafetlär
§ 10. Çiftli laflar
§ 11. Bölünmäz lafbirleşmeleri
§ 12. Sadä cümlä
§ 13. Annatma, soruş hem izin cümlelär
§ 14. Cümledä laf baalantısı
§ 15. Cümlenin baş payları. Subyekt nicä cümlenin baş payı
§ 16. Predikat. Sadä hem katlı predikatlar
§ 17. Predikatın subyektlän uzlaşması
§ 18. Cümlenin ikincili payları: tamannık, bellilik, hallık
§ 19. Dooru hem kıynaş tamannık
§ 20. Bellilik. Eklembellilik
§ 21. Sadä cümlelerin kuruluşça soyları
§ 22. Bir başpaylı hem iki başpaylı cümlelär
§ 23. Belli üzül cümlelär
§ 24. Bellisiz üzül cümlelär
§ 25. Bütünneşik üzül cümlelär
§ 26. Üzülsüz cümlelär
§ 27. Deyici cümlelär
§ 28. Sadä cümlenin sintaksis analizi
§ 29. Okumak – annamak tekstleri türlü stillerdä hem tiplerdä
SÖZ ILERLETMESI
§ 30. Sıradan (aazdan) annatmak tekstleri türlü stillerdä hem tiplerdä yazdırarak anmak taşlarını hem maaleyi, küüyü, erleri, kasabaları
§ 31. Üüretmä yazılı takrir türlü stillerdä hem tiplerdä. Yazdırma elementleri anmak taşları, maaleyi, küüyü, kasabayı yazdırarkana
§ 32. Çevirmäk teksti ukrain dilindän gagauz dilinä
§ 33. Yaratma – yazdırma kendi fikirinä görä küüyü, kasabayı (adını, istoriyasını; annadın görümnü erleri, anılmış insannarı,
adetlerini
§ 34. Aazdan ayırılma takrir annatma teksti anmak taşları hem maalä için, küü için, kasaba için
§ 35. Protokol
AUDIROVANIYE
OKUMAK SESSIZ
YAZILI LİTERATURA
TUTUNUZ AKLINIZDA BU LAFLARIN YAZILMASINI
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Гагаузька мова Курогло 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾