Розділи

Болгарська мова Терзі 8 клас 2021

01.06.2021 - 13:33 375 0
Болгарська мова Терзі 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
Скъпи осмокласници!
И звънна звънчето пак за първи час
Текст. Стил
Езиково общуване и текст
Признаци на текста
Структурни части на текста
Начини за свързване на изреченията в текста
Функционални стилове
Особености на официално-деловия стил
Разговорният стил
Особености на разговорния стил
Книжовен език и диалекти
Развой на българския книжовен език
Диалектно деление на българския език
Задача за учителя и учениците
Примерен въпросник за определяне на най-характерните особености на говора
Думата като единство от речниково и граматическо единство. Преговор и разширение
Морфемен състав на думата. Преговор и разширение
Правопис и правоговор на представките и наставките
Обеззвучаване на съгласните в края на думите
Промени на звукове в корена и наставката
Глагол. Преговор и разширение
Вид на глагола
Залог на глагола
Видове глаголи по значение и форма
Лични и безлични глаголи
Преходни и непреходни глаголи
Възвратни глаголи
Наречие. Преговор и разширение
Образуване и правопис на наречията
Степенуване на наречията видове наречия по състав. Правопис и пунктуация
Словоред. Преговор и разширение
Словосъчетание и изречение. Преговор и разширение
Видове словосъчетания
Видове изречения по състав и по цел на изказването
Нелични глаголни форми
Причастие
Сегашно деятелно причастие
Минало страдателно причастие
Минало свършено деятелно причастие
Минало несвършено деятельно причастие
Деепричастие
Отглаголни съществителни
Основни глаголни времена. Преговор и разширение
Сегашно време
Бъдеще време
Минало свършено и минало несвършено време
Сложни глаголни времена
Минало неопределено време
Словоред при употреба на минало неопределено време
Употреба на минало неопределено време
Минало предварително време
Словоред при употреба на минало предварително време
Бъдеще предварително време
Бъдеще време в миналото наклонение
Изявително и преизказно наклонение
Образуване и употреба на изявителните и преизказните глаголни времена
Повелително наклонение
Прости форми на повелително наклонение
Сложни форми на повелителното наклонение
Условно наклонение
Особени форми на спомагателния глагол съм
Употреба на формите за условно наклонение
Синтаксис
Разширени части на изречението
Видове сказуеми
Глаголно сказуемо
Сказуемно определение
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Глагол
Граматически категории на глагола
Нелични форми на глагола
Причастие
Деепричастие
Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
ЧЕТЕМ, ПРЕРАЗКАЗВАМЕ, НАУЧАВАМЕ НАИЗУСТ
Съединение на Източна Румелия с княжество България
Ден на независимостта на България
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Княз Борис І покръстител
Древна Сердика и нова София
Второ Българско царство
Оперното изкуство на България
Из българската литература
Из украинската литература
Опазване на околната среда
Дунав – европейска река
Народни обичаи
ДИАЛОЗИ
ВАРИАНТИ ТЕКСТОВЕ ЗА АУДИРАНЕ
ДЕЛОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ какво е пълномощно и как се пише то пълномощно
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Болгарська мова Терзі 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?