Разделы
Учебники для школы » 4 класс » 4 клас Нова Українська Школа » Болгарська мова Проданова 4 клас Нова Українська Школа

Болгарська мова Проданова 4 клас Нова Українська Школа

01.06.2021 - 12:39 70 0
Болгарська мова Проданова 4 клас Нова Українська Школа
Содержание Читать онлайн Скачать
Тема 1. Текст. Типове на текста
Тема 2. Структура на текста. Заглавие. Тема. Основна мисъл
Тема 3. Редактиране на текста. Видове редактиране
Тема 4. Стилове на текста. Работа върху художествени и научно-популярни текстове
Тема 5. Изречение. Главни части на изречението
Тема 6. Второстепенни части на изречението
Тема 7. Еднородни части на изречението
Тема 8. Общо понятие за сложното изречение. Запетаи в сложното изречение
Тема 9. Пряка и авторска реч. Пунктуация при пряката и авторската реч
Тема 10. Самостойни и службове думи
Тема 11. Съществителни имена. Особености на формообразуването
Тема 12. Прилагателни имена. Особености на формообразуването. Степенуване и членуване
Тема 13. Числително име. Форма и видове на числителните имена
Тема 14. Местоимения
Тема 15. Глагол. Спрежение на глагола
Тема 16. Сегашно и бъдеще време на глагола
Тема 17. Минало свършено и минало несвършено време
Тема 18. Повелително наклонение на глагола
Тема 19. Съвместна употреба на изучените глаголни времена
Тема 20. Строеж на думата. Производни и сродни думи
Тема 21. Сложни думи
Тема 22. Регресивна асимилация. Изговор и правопис
Тема 23. Редукция на неударени гласни. Изговор и правопис
Тема 24. Правоговор и правопис на думи със съчетания от две и три съгласни
Тема 25. Променливо я. Подвижно и непостоянно ъ
Тема 26. Синтоними. Антоними. Омоними
Тема 27. Фразеологизми
Тема 28. Четене на текст с определено задание
Тема 29. Обучаващ писмен преразказ
Тема 30. Работа върху несложни текстове (обява, стихотворение)
Тема 31. Работи върху несложни текстове (надписи, етикети с цени, адреси)
Тема 32. Игри. Гатанки. Пословици. Поговорки. Скоропоговорки
Тема 33. Работа върху текстове с някои непознати думи. Използване на двуезичен речник
Тема 34. Обучаващо писмено съчинение на приказка по подобие на друга
Тема 35. Устно народно творчество
Тема 36. Литературни творби за българите в Украйна и тяхната култура
Тема 37. Анализ и декламиране на стихотворения и откъси от проза
Тема 38. Календарно-обредни и коледни песни
Тема 39. Приключенчески и фантастически художествени произведения
Тема 40. Творби на българските писатели за деца, техните отношения в семейството, училището
Тема 41. Творби на българските писатели за природа
Тема 42. Творби за традициите на българския народ
Тема 43. Хумористични творби на българските писатели
Тема 44. Писане на кратки съчинения по серия на рисунки
Тема 45. Приказки
Тема 46. Научна и информационна литература
Тема 47. Оформяне на писмо и покана
Тема 48. Преразказ
Тема 49. Диалог
Тема 50. Фотография. Комикси. Мултфилми
На этой странице вы можете бесплатно скачать Болгарська мова Проданова 4 клас Нова Українська Школа.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив