Розділи
Підручники для школи » 8 клас » 8 клас Румунська мова » Українська мова Бабич 8 клас з навчанням румунською мовою 2021

Українська мова Бабич 8 клас з навчанням румунською мовою 2021

07.07.2021 - 14:48 1 251 0
Українська мова Бабич 8 клас з навчанням румунською мовою 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
§ 1. Українська мова серед інших мов світу
Повторення та узагальнення вивченого
§ 2. Самостійні частини мови, їх значення та граматичні ознаки
§ 3. Службові частини мови. Вигук
Тестові завдання
§ 4. Розвиток мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення
Синтаксис. Пунктуація
§ 5. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова
§ 6. Культура мовлення. Практичне засвоєння словосполучень
§ 7. Речення
§ 8. Види речень за метою висловлювання та за інтонацією. Окличні речення
§ 9. Культура мовлення. Логічний наголос і порядок слів як засоби точності й виразності мовлення
Тестові завдання
§ 10. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису місцевості та пам’яток історії і культури. Усний і письмовий
стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
Просте двоскладне речення
§ 11. Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення
§ 12. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення
§ 13. Підмет. Способи вираження підмета
§ 14. Присудок. Типи присудків. Простий дієслівний присудок
§ 15. Складений дієслівний присудок
§ 16. Складений іменний присудок
§ 17. Культура мовлення. Особливості поєднання присудка зі складеним підметом. Єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв’язку речень у тексті
§ 18. Тире між підметом і присудком
Тестові завдання до теми
§ 19. Розвиток мовлення. Читання текстів різних стилів, типів і жанрів. Контрольне читання мовчки
Тестові завдання
§ 20. Другорядні члени речення
§ 21. Означення. Узгоджені та неузгоджені означення
§ 22. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, які беремо в лапки
§ 23. Додаток. Прямі та непрямі додатки
§ 24. Обставина. Види обставин (за значенням)
§ 25. Порівняльний зворот
§ 26. Культура мовлення. Обставини часу як засіб зв’язку речень в описових і розповідних текстах. Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у розмовному та художньому мовленні
§ 27. Синтаксичний розбір простого двоскладного речення
Тестові завдання
§ 28. Розвиток мовлення. Твip-опис місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень
Просте односкладне речення
§ 29. Просте односкладне речення. Типи односкладних речень
§ 30. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення
§ 31. Односкладні неозначено-особові речення
§ 32. Односкладні узагальнено-особові речення
§ 33. Односкладні безособові речення
§ 34. Односкладні безособові речення
§ 35. Речення односкладні і двоскладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних (номінативних) речень для позначення часу й місця подій
Тестові завдання
§ 36. Розвиток мовлення. Переклад з румунської мови текстів, що містять елементи опису місцевості, і текстів публіцистичного стилю
Повні і неповні прості речення
§ 37. Повні та неповні речення. Тире в неповних реченнях
§ 38. Культура мовлення.
Уживання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторів. Додержання інтонації неповних речень
§ 39. Розвиток мовлення. Діалог. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Речення з однорідними членами
§ 40. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком
§ 41. Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорідними членами
§ 42. Однорідні й неоднорідні означення
§ 43. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
§ 44. Культура мовлення. Правильна побудова речень зі сполучниками не лише.., А й..; Як.., Так і...
Інтонація речень з однорідними членами
Тестові завдання
§ 45. Розвиток мовлення. Усний твip–опис пам’ятки історії i культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§ 46. Розвиток мовлення. Письмовий докладний переказ (за складним планом) розповідного тексту з елементами опису місцевості
Речення з відокремленими членами
§ 47. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення
§ 48. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення
§ 49. Культура мовлення. Дієприслівникові звороти як засіб зв’язку речень у тексті. Правильна побудова речень з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами
§ 50. Уточнювальні члени речення. Інтонація речень з відокремленими та уточнювальними членами
Тестові завдання
§ 51. Розвиток мовлення. Переклад з румунської мови текстів наукового та публіцистичного стилів
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
§ 52. Речення зі звертанням. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
§ 53. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при них
§ 54. Культура мовлення. Використання звертань для передання ставлення до адресата і вставних слів для надання реченню різних смислових відтінків. Інтонація речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
Тестові завдання
§ 55. Розвиток мовлення. Виразне читання вголос текстів різних стилів, типів і жанрів
§ 56. Розвиток мовлення. Письмовий твір–роздум на морально-етичну чи суспільну тему (в публіцистичному стилі)
§ 57. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол
Пряма й непряма мова. Діалог
§ 58. Пряма й непряма мова як способи передання чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові
§ 59. Цитата як спосіб передання чужого мовлення. Розділові знаки при цитуванні
§ 60. Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі
§ 61. Культура мовлення. Синоніміка різних способів передання прямої мови. Заміна прямої мови непрямою. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом
Тестові завдання
Повторення вивченого у 8 класі синтаксис простого речення у контрольних тестах
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова Бабич 8 клас з навчанням румунською мовою 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.