Українська мова та читання Іваниця 4 клас 2 частина Нова Українська Школа

Українська мова та читання Іваниця 4 клас 2 частина Нова Українська Школа

Название учебника: Українська мова та читання Іваниця 4 клас 2 частина Нова Українська Школа
 
Автор: Іваниця Г. А.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2021
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
5. Січневий квест: СВІТ НЕВИДИМИЙ
Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні
Словотворення. Відмінювання прикметників
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині
Відмінювання прикметників у множині
Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників.
Прикметники на -ський, -цький, -зький
Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках
6. Лютневий квест: СВІТ НЕВІДОМИЙ
Прикметник. Орфограми при словозміні та словотворенні
Уживання прикметників у різних стилях мовлення. Утворення прикметників від іменників. Виявлення граматичних особливостей прикметників
Числівник
Відмінкові форми окремих числівників
Словесні формули на означення часу протягом доби
Займенник
Роль займенників у тексті
Відмінювання особових займенників
Уживання займенників із прийменниками
7. Березневий квест: ЯК ЦЕ ВЛАШТОВАНО І ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Уживання займенників у мовленні
Дієслово як частина мови
Неозначена форма дієслова. Часи дієслова
Побудова речень з однорідними присудками
Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами
Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами
Дієслова на -ся (-сь)
Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу
Побудова речень з однорідними присудками
8. Квітневий квест: ЕНЕРГІЯ
Правопис особових закінчень дієслів
Прислівник як частина мови
Зв’язок прислівників із дієсловами. Прислівники, близькі й протилежні за значенням
Поширення речень прислівниками
Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками
Спостереження за роллю прислівників у тексті
Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання
Службові частини мови
Частка
Прийменник
Сполучник
Вигук
9. Травневий квест: МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
Мова і мовлення
Одиниці мови. Культура мовлення
Мовні стилі як різновиди літературної мови. Різновиди та роди літератури
Лексичне і граматичне значення слова. Словосполучення
Речення. Текст

2-07-2021, 12:01 12