Разделы

Хімія Ярошенко 8 клас 2021

28.06.2021 - 11:04 140 0
Хімія Ярошенко 8 клас 2021
Содержание Читать онлайн Скачать
ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ
Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула
Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН
І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
Поняття про лужні хімічні елементи
Поняття про галогени й інертні елементи
Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа
Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні
Енергетичні підрівні. Поняття про радіус атома
Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах хімічних елементів No 1–20. Електронні формули атомів
Графічні електронні формули атомів хімічних елементів
Відкриття і сучасне формулювання періодичного закону
Періодична система хімічних елементів, її структура
Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома
Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома
Значення періодичного закону


ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
Природа хімічного зв’язку й електронегативність атомів хімічних елементів
Ковалентний зв’язок, його види. Електронні формули молекул
Йони. Йонний зв’язок, його утворення
Кристалічні ґратки. Кристали. Практична робота 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток
Виконання завдань різної складності

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ
Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Стала Авогадро
Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою
Молярний об’єм газів . Закон Авогадро. Обчислення з його використанням
Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів
Взаємозв’язок між фізичними величинами
Виконання завдань різної складності

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Поняття про оксиди. Номенклатура та фізичні властивості оксидів
Поняття про кислоти
Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ
Поняття про солі
Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції
Загальні хімічні властивості оксидів
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій
Здатність металів витискувати водень з кислот. Витискувальний ряд металів
Хімічні властивості кислот
Хімічні властивості основ
Амфотерні оксиди й гідроксиди та їхні хімічні властивості
Хімічні властивості середніх солей
Добування неорганічних речовин різних класів
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів
неорганічних сполук
Експериментальні задачі. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач
Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів
Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ
Поширеність у природі й використання середніх солей
Виконання комбінованих завдань

ДОДАТКИ
1. Відповіді до розрахункових задач
2. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей
Предметний покажчик
На этой странице вы можете бесплатно скачать Хімія Ярошенко 8 клас 2021.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Открыть боковую панель
Комментарии
Eric
Eric 18.01.2022 - 19:42
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Marvin Bearson
Marvin Bearson 17.01.2022 - 21:05
Хуета, нету ГДЗ
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж