Розділи

Хімія Ярошенко 8 клас 2021

28.06.2021 - 11:04 365 0
Хімія Ярошенко 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ
Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула
Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

БУДОВА АТОМА. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН
І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів
Поняття про лужні хімічні елементи
Поняття про галогени й інертні елементи
Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа
Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні
Енергетичні підрівні. Поняття про радіус атома
Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах хімічних елементів No 1–20. Електронні формули атомів
Графічні електронні формули атомів хімічних елементів
Відкриття і сучасне формулювання періодичного закону
Періодична система хімічних елементів, її структура
Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома
Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома
Значення періодичного закону


ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ
Природа хімічного зв’язку й електронегативність атомів хімічних елементів
Ковалентний зв’язок, його види. Електронні формули молекул
Йони. Йонний зв’язок, його утворення
Кристалічні ґратки. Кристали. Практична робота 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток
Виконання завдань різної складності

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ
Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Стала Авогадро
Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою
Молярний об’єм газів . Закон Авогадро. Обчислення з його використанням
Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів
Взаємозв’язок між фізичними величинами
Виконання завдань різної складності

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Поняття про оксиди. Номенклатура та фізичні властивості оксидів
Поняття про кислоти
Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ
Поняття про солі
Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції
Загальні хімічні властивості оксидів
Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій
Здатність металів витискувати водень з кислот. Витискувальний ряд металів
Хімічні властивості кислот
Хімічні властивості основ
Амфотерні оксиди й гідроксиди та їхні хімічні властивості
Хімічні властивості середніх солей
Добування неорганічних речовин різних класів
Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук
Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів
неорганічних сполук
Експериментальні задачі. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач
Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів
Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ
Поширеність у природі й використання середніх солей
Виконання комбінованих завдань

ДОДАТКИ
1. Відповіді до розрахункових задач
2. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей
Предметний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія Ярошенко 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at