Розділи
Підручники для школи » 8 клас » Підручники для 8 класу 2021 року видавництва » Література (інтегрований курс) Лебедь 8 клас польська мова навчання 2021

Література (інтегрований курс) Лебедь 8 клас польська мова навчання 2021

24.05.2021 - 14:27 312 0
Література (інтегрований курс) Лебедь 8 клас польська мова навчання 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
Wstęp
Co to jest literatura?
W kręgu kultury antycznej
ROZDZIAŁ I Starożytność
Bajeczna starożytność – mitologia grecka
Krótki przewodnik po mitologii antycznej
Pochodzenie bogów
Hezjod “Theogonia” (Narodziny bogów)
Początki ludzkości
Legendy ateńskie. Dzieje Tezeusza
Jan Parandowski Mit o Tezeuszu
Znani bohaterowie mitów
Znaczenie mitów
Kazimierz Wierzyński Strofa o Prometeuszu
Adam Asnyk Freska starożytne Herakles
Leopold Staff Odys
ROZDZIAŁ II Literatura grecka
Epika
Eposy starożytne
Iliada (fragmenty)
Maria Ossowska “Starogrecki ideał rycerski”
Tarcza Achillesa
Pojedynek Hektora z Achillesem
Priam u Achillesa
Terminy i pojęcia związane z epoką antyczną
Osoby występujące w “Iliadzie”.
Odyseja – wędrówka jako metafora losu
Homer “W krainie śmierci”
Homer Odyseja
Liryka
Tyrtajos
Rzecz to piękna
Safona
Safona Do Afrodyty
Safona Do dziewczyny
Anakreont
Symonides Los
Dramat
Teatr i dramat antyczny
Sofokles Antygona
Sofokles Edyp w Kolonos (fragment)
Greccy filozofowie
Sokrates (470–399 r. p.n.e.)
Platon (427–347 r. p.n.e.)
Platon O państwie [tom I. ks. V]
Platon Uczta (V–IV w. p.n.e.) (fragment)
Arystoteles (384–322 r. p.n.e.)
Arystoteles Etyka Eudemejska Księga II Charakter człowieka
Arystoteles Poetyka (IV w. p.n.e.) (fragmenty)
Stoicy
Epikurejczycy
Słynni Grecy
Sztuka
Okres klasyczny
Okres hellenistyczny
Nawiązania do greckiej kultury antycznej
Spis ludności
Róże dla Safony (fragment VI)
ROZDZIAŁ III Literatura RZYMSKa
Epika
Wergiliusz – “Eneida”
Księga I – Rozbitkowie
Wergiliusz Eneida
Owidiusz Przemiany Księga VI
Liryka
Horacy
Horacy List do Pizonów
Do Leukonoe
Do Deliusza
Do Postuma
Horacy Wybudowałem pomnik
Jerzy Krókowski Horacjańska refleksja nad życiem
Rzymscy filozofowie
Marek Aureliusz Rozmyślania (fragmenty)
Słynni Rzymianie
Nawiązania do rzymskiej kultury antycznej
Do Licy (z Horacego)
Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz (z tomu Studium przedmiotu, 1961)
Synteza wiadomości o literaturze antycznej
W kręgu Biblii
Biblia – księga ksiąg
ROZDZIAŁ IV Stary Testament
Księga Rodzaju
Stworzenie świata i człowieka
Grzech pierworodny i wygnanie z raju
Hymn o początku
Dzieje Noego – Potop
Abraham i jego rodzina
Dzieje potomków Jakuba
Józef sprzedany przez braci
Księga Wyjścia
Cudowne przejście przez morze – ucieczka Izraelitów z Egiptu
Zawarcie przymierza na Synaju
Księga Hioba
Bóg pyta Hioba
Księga Hioba (fragmenty)
Księga Psalmów
Księga Koheleta
“Marność nad marnościami, ... marność nad marnościami – wszystko marność”.
Pieśń nad Pieśniami
Księga Izajasza
Powołanie Izajasza
Nawiązania do Biblii
Zbigniew Herbert Książka
Wisława Szymborska Na wieży Babel
Anna Kamieńska Powrót Hioba
ROZDZIAŁ V Nowy Testament
Ewangelie
Ewangelie według św. Mateusza
Ewangelie według św. Łukasza
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Syn marnotrawny
Obraz Hieronima Boscha pt. “Syn marnotrawny” lub inaczej “Wędrowiec”
Święty Paweł
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian
Apokalipsa według św. Jana
Apokalipsa świętego Jana (fragmenty)
Nawiązania do Biblii
Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata
Osip Mandelsztam Ostatnia wieczerza
Znaczenie Biblii
Tłumaczenie Biblii
Sprawdź swoje wiadomości
W kręgu kultury średniowiecza
ROZDZIAŁ VI Literatura światowa
Geneza epoki średniowiecza
Nazwa epoki
Sztuka średniowiecza
Styl romański
Styl gotycki
Teatr i dramat
Dramat liturgiczny
Szkolnictwo w średniowieczu
Piśmiennictwo w średniowieczu
Średniowieczni filozofie
Św. Augustyn
Św. Augustyn Wyznania (fragmenty)
Św. Tomasz z Akwinu
Święty Tomasz z Akwinu Summa filozoficzna (fragment)
Pojęcia średniowiecza
W kręgu ideałów – święci
Św. Franciszek z Asyżu (1181–1221)
Pieśń słoneczna, albo pochwała stworzeń
Kwiatki świętego Franciszka (fragmenty)
Hagiografia – czyli żywoty świętych
Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
Jan Ptaśnik Apostołowie dobrowolnego ubóstwa
Średniowieczni rycerze (Literatura rycerska)
Pieśń o Rolandzie
Chrotien de Troyes Percewal na zamku Graala
Opowieści Okrągłego Stołu
Klucz do Opowieści Okrągłego Stołu
Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty)
Maria Ossowska Średniowieczny rycerz
François Villon Wielki Testament
Ballada o Paniach Minionego Czasu
Przesłanie
Trzy wielkie “syntezy” średniowiecza
Dante Alighieri (1265–1321) Boska komedia
Nawiązania do średniowiecza
Kazimiera Iłłakowiczówna Opowieść małżonki świętego Aleksego
Jan Twardowski Do świętego Franciszka
Umberto Eco Spór o ubóstwo
Halina Poświatowska ...tutaj leży Izold jasnowłosa
Tadeusz Różewicz Grób Dantego w Rawennie
ROZDZIAŁ VII Literatura PoLSKa
Literatura świecka – historiografia, czyli dziejopisarstwo
Kroniki
Cechy idealnego władcy
Średniowiecze w Polsce
Polskie kroniki
Kronika Galla Anonima
Narodziny Bolesława Krzywoustego
Oblężenie Głogowa
Kronika Wincentego Kadłubka Księga pierwsza (fragment)
Kronika wielkopolska
O Kraku, pierwszym królu lechitów
Jan Długosz
Roczniki Jana Długosza
Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego
Kazania
Kazania świętokrzyskie
Kazanie na święto Trzech Króli
Kazania gnieźnieńskie
Apokryfy
Bogurodzica
Archaizmy w “Bogurodzicy”
Roman Mazurkiewicz Siedem pieczęci “Bogurodzicy”
Literatura religijna
Liryka maryjna
Stabat Mater Dolorosa Lament świętokrzyski czyli Żale Matki Boskiej pod krzyżem
Różnorodność form poetyckich w liryce religijnej
Motyw śmierci w literaturze
Wiersze o śmierci
Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
Skarga umierającego
Literatura świecka
Sztuka biesiadowania
Przecław Słota O zachowaniu się przy stole
Przecław Słota Satyra na leniwych chłopów (XV w.)
Nawiązania do średniowiecza
Krzysztof Kamil Baczyński Modlitwa do Bogurodzicy
Mistrz Miron (Białoszewski) “Wywiad”
ROZDZIAŁ VIII Opracowanie lektury obowiązkowej
Jan Parandowski
Jan Parandowski “Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian” (fragmenty)
Bogowie Olimpijscy
Charakter religii rzymskiej (fragmenty)
Dante Alighieri “Boska komedia”
Dante Alighieri Boska Komedia. Piekło
Pieśń pierwsza (fragmenty)
Test sprawdzający znajomość lektury szkolnej
Test – znajomość terminów – wybierz prawidłowa odpowiedź
Pytania, polecenia i ćwiczenia utrwalające wiadomości
Tematy prac pisemnych (propozycje)
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Література (інтегрований курс) Лебедь 8 клас польська мова навчання 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2022 - 22:51
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 25.11.2022 - 05:39
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Eric
Eric 22.11.2022 - 15:16
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website in.ua to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any
Eric
Eric 16.11.2022 - 11:31
My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least. Your content’s
Eric
Eric 14.11.2022 - 23:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,