Розділи

Історія України Дудар 8 клас 2021

24.05.2021 - 13:38 1 195 0
Історія України Дудар 8 клас 2021
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова
РОЗДІЛ 1
Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)
§1. Статус українських земель у першій половині XVI ст. у складі різних держав
Домашнє завдання
§2. Соціальна структура суспільства. Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля
Розвиток сільського господарства
Торгівля
Домашнє завдання
§3. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на розвиток українського суспільства
Причини Люблінської унії
Люблінський сейм 1569 р.
Умови унії
Наслідки Люблінської унії
Домашнє завдання
§4. Криза православної церкви у XVІ ст. Пересопницьке Євангеліє. Православні братства
Домашнє завдання
§5. Берестейська унія та її наслідки. Реформи Петра Могили
Передумови та причини Берестейської унії
Берестейські собори
Наслідки унії
Петро Могила
Домашнє завдання
§6. Культурно-освітнє життя. Книговидання
Братські школи
Книгодрукування
Домашнє завдання
§7. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ — першої половини XVІІ ст.
Образотворче мистецтво
Домашнє завдання
Практична робота
Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVІ — першої половини XVІІ ст.
Досліджуємо історичні джерела
Творимо
Узагальнення і тематичний контроль
РОЗДІЛ 2
Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.) . 54
§8. Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Дмитро Вишневецький. Перші січі
Походження українського козацтва
Козацькі зимівники та поселення
Дмитро Вишневецький
Перші січі
Домашнє завдання
§9. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця XVI ст.
Козацькі повстання кінця XVI ст.
Северин Наливайко
Домашнє завдання
§10. Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна
Петро Конашевич-Сагайдачний
Хотинська війна
Домашнє завдання
§11. Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького реєстрового»
Марко Жмайло. Михайло Дорошенко
Тарас Трясило
Іван Сулима
Повстання під проводом Остряниці
«Ординація Війська Запорозького реєстрового»
Домашнє завдання
Практична робота
Опис на основі джерел військового мистецтва, традицій та побуту козацтва
Досліджуємо історичні джерела
Узагальнення і тематичний контроль
РОЗДІЛ 3
Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.
§12. Причини та початок Національно-визвольної війни. Події 1648–1649 рр.
Богдан Хмельницький
Битва біля Жовтих Вод
Корсунська битва. Пилявецька битва
Зборівський договір
Домашнє завдання
§13. Утворення української козацької держави — Гетьманщини
Внутрішня політика Гетьманщини
Зовнішня політика Гетьманщини
Домашнє завдання
§14. Події 1650–1651 рр. Іван Богун
Домашнє завдання
§15. Воєнно-політичні події 1652–1653 рр.
Битва під Батогом
Жванецька облога
Домашнє завдання
§16. Міжнародні відносини. Українсько-московський договір 1654 р.
Молдавські походи козаків
Українсько-московський договір 1654 р.
Умови договору
Домашнє завдання
§17. Воєнно-політичні події 1654–1657 рр.
Домашнє завдання
Практична робота
Порівняльна характеристика особистих якостей, політичних позицій та військово-політичної діяльності Івана Богуна, Адама Киселя та Яреми Вишневецького
Узагальнення і тематичний контроль
РОЗДІЛ 4
Козацька Україна наприкінці 50-х років XVІІ — на початку XVІІІ ст.
§18. Гетьманщина за правління Івана Виговського
Юрій Немирич
Гадяцькі пакти
Конотопська битва
Домашнє завдання
§19. Розкол Гетьманщини
Переяславські статті 1659 р.
Слободищенський трактат
Боротьба за гетьманську булаву в Лівобережній Україні
Московські статті 1665 р.
Домашнє завдання
§20. Лівобережна таПравобережна Україна у 60–70-х роках .... XVІІ ст. Петро Дорошенко
Дем’ян Многогрішний
Польсько-турецька війна 1672–1676 рр.
Чигиринські походи 1677–1678 рр. 131 Бахчисарайський мирний договір 1681 р.
«Вічний мир» 1686 р.
Домашнє завдання
§21. Правобережна Україна в останній чверті XVII ст.
Семен Палій
Домашнє завдання
§22. Заселення і розвиток Слобідської України
Заснування слобожанських міст
Адміністративний устрій на Слобожанщині
Домашнє завдання
§23. Запорозьке козацтво. Іван Сірко
Козацькі антигетьманські заколоти
Іван Сірко
Домашнє завдання
§24. Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Північна війна
Внутрішня політика Івана Мазепи
Зовнішня політика Івана Мазепи
Північна війна 1700–1721 рр.
Знищення гетьманської столиці
Полтавська битва
Пилип Орлик
Домашнє завдання
§25. Церковне життя. Освіта
Перехід Київської митрополії до Московського патріархату
Розвиток освіти
Домашнє завдання
§26. Архітектура та образотворче мистецтво
Архітектура
Живопис
Домашнє завдання
Практична робота
Аналіз Гадяцької угоди
Досліджуємо історичне джерело
Узагальнення і тематичний контроль
РОЗДІЛ 5
Українські землі в 20–90-х роках ХVІІІ ст.
§27. Імперський наступ на автономію Гетьманщини
Правління Івана Скоропадського. Перша Малоросійська колегія
Реформи Павла Полуботка
Данило Апостол
Домашнє завдання
§28. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні
Кирило Розумовський
Ліквідація гетьманства в Україні
Домашнє завдання
§29. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі
Нова (Підпільненська) Січ
Корогва Нової Січі
Ліквідація Запорозької Січі
Причини знищення Нової Січі
Наслідки російсько-турецьких воєн
Домашнє завдання
§30. Правобережна і Західна Україна в другій половині XVIII ст.
Гайдамацький рух. Коліївщина
Поділи Речі Посполитої
Західноукраїнські території у XVIII ст.
Домашнє завдання
§31. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода
Розвиток освіти
Наука
Домашнє завдання
§32. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика
Архітектура
Образотворче мистецтво
Музика
Домашнє завдання
Практична робота
Козацькі літописи ХVІІ–ХVІІІ ст. як історичні джерела
Досліджуємо історичне джерело
Узагальнення і тематичний контроль
Історія України в контексті епохи раннього нового часу
§33. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.
Здобутки українського суспільства
Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.
§34. Внесок України у формування європейської цивілізації
Домашнє завдання
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Історія України Дудар 8 клас 2021.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.